Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı hakkında bilgiler

Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere adli tıpa gönderilen hastaları muayeneye hazırlayan, muayene sürecine katılan ve adli vakalarda otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, ölüm sonrası örneklerin alınması, adli raporların yazılması işlerini yapan teknik ara elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Adli vakıaların raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunmak, raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip etmek,
b) Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere adli tıpa gönderilen hastaları muayeneye hazırlamak ve muayene sürecine katılmak,
c) Olay yeri incelemelerine katılmak,
d) Cesedi adli tıp morguna kabul etmek, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol etmek,
e) Getirilen cesedin kimlik özelliklerini kontrol etmek, boy, ağırlık, saç ve göz rengi, eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirmek, cesedi etiketlemek,
f) Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çekmek, cesedi taşımak,
g) Kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuar için toplamak, laboratuar araştırması için hazırlamak,
h) Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olmak, otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlamak,
i) Otopsi tarihini, saatini kaydetmek, otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım etmek,
j) Otopside kullanılan malzemeleri temizlemek ve sterilize etmek,
k) Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapmak,
l) Düzenli olarak günlük kayıt tutmak,
m) Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim etmek,
n) Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapmak,
o) Bilirkişi olarak görev yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.