Adli Tıp Uzmanı Mesleği

Tedavi edici ve koruyucu tıp haricinde, yargı organlarına adli tıp alanında bilirkişilik hizmeti veren uzman hekimdir.

Adli Tıp Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Olay yeri incelemesi yapmak,
b) Ölü muayenesi ,kimlik tespiti , yaş tayini yapmak,
c) Otopsi hazırlığı yapmak, otopsi uygulamak,,
d) Adli patolojik muayene yapmak,
e) Psikiyatrik adli tıp incelemeleri yapmak,
f) DNA analizi, babalık tespiti gibi kimlik tespiti incelemeleri yapmak,
g) Her türlü şiddet olgusunun ve şüpheli ölüm olaylarının saptanmasıyla ilgili incelemeler yapmak,
h) Trafik kazaları, meslek hastalıkları, tıbbi uygulama hatalarıyla ilgili incelemeler yapmak,
i) Zehirlenmeler ve alerjik reaksiyonları incelemek,
j) Adli belgeleri incelemek,
k) Kriminalistik, balistik incelemeler yapmak,
l) Çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet olgularını değerlendirmek,
m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.