Afinaj Operatörü Mesleği Hakkında Bilgiler aşağıdadır.

Metal döküm işlemlerinde alüminyum madeninin yapısını değiştirerek parçanın modifikasyonunu sağlama ve potadaki madeni döküm işlemlerine hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Afinaj Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Erimiş alüminyumu bekleme ocağı potasına almak,
b) Afinaja hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek,
c) Madene azot vermek, gaz alma işlemini yapmak,
d) Alüminyumun dendrit yapısına müdahale ederek parça modifikasyonunu sağlamak,
e) Potadaki eriyikten numune almak, yoğunluk değerlerini kontrol etmek,
f) Numunenin uygunluk onayını vermek,
g) Onaylanmayan eriyik için afinaj işlemlerini tekrarlamak,
h) Afinaj işlemi tamamlanan madeni döküm işlemlerine hazır hale getirmek,
i) İşlemlere ilgili kayıtları tutmak,
j) Malzeme stokunu takip etmek,
k) Arıza ve aksaklıkları amirine bildirmek,
l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.