Öz Gıda İş Sendikası ile Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş. arasında, 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacak toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.