Dokunan ağları çileler halinde saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Ağ Çile Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Ağ Çile Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Gelen ağ uçlarını  makine üzerindeki gerekli kısımlardan geçirip çıkrığa bağlamak, b) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını  ve ağın çıkrık üzerine sarılışını kontrol etmek, c) Sarılmakta olan ağı eliyle düzelterek çilenin  düzgün  olmasını temin etmek, d) Sarılan  ağı  belirli  kısımlarından  bağlar ve çıkrıktan çıkartmak, e) Makine arızalarını (8262.29) Tahar Takım Hazırlayıcıya  bildirir. f) Tezgahın temizliğini yapabilir. Tezgahın bakım ve onarım çalışmalarına katılabilir.       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.