Toprak ürünlerinin verim ve kalitelerini yükseltmek için deneme ve araştırmalar yapan, yeni metotlar geliştiren kişidir.

Agronom işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Tohum ıslahı, bitki büyümesi, gübre türü, ürünlerin farklı iklim ve toprağa uyumu, bitki hastalıkları, böcek zehirlerine karşı dayanıklılığı ve tarla ürününün diğer özellikleri üzerinde, deneme istasyonlarında, tarlada ve çiftliklerde deneyler yapmak,
b) Ürünlerin sürme, ekim, sulama, çapalama, hasat ve depolama zamanını ve yöntemlerini incelemek, ayrıntılarını tespit etmek,,
c) Zararlı ot ve haşerelere karşı mücadele için metotlar geliştirmek,
d) Belirli bir ürünün yetiştirilmesinde, zararlı ot ve haşerelere karşı mücadele edilmesinde veya sulama gibi faaliyet alanında ihtisası bulunabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.