Bilgisayara bağlı ağları işleterek konsol mesajları ile ağın performansını denetleyen ve bunların gerektirdiği işlemleri yapan, potansiyel sorunları inceleyerek gereken yerde düzeltici önlemler alan ve ağ kesintilerinde yapıyı gerektiği biçimde değiştiren kişidir.

Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi);  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi);  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli yazılımla ağı çalışmaya başlatmak ve çalışır durumda tutmak,

b) Ağın donanım ve yazılımının tam, doğru ve sürekli çalışmasını sağlamak,

c) Sorunları tanımlamak için işletimi gözleyerek performansı incelemek,

d) Bilgi ve yetkisi dahilinde gereğinde düzeltici işlemleri (Telekom ilişkilerini kapsayacak şekilde) başlatmak,

e) Ağ yazılımından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,

f) Bilgisayar işletmeni ile yakın işbirliği yapmak, sorunları beraberce çözmek,

g) Ağın tümüyle çalışmasını sağlamak,

h) Ağ gereçlerini kullanarak potansiyel ve gerçek sorunları saptamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.