Yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin bir ağ yapısı altında kullanıldığı sektörlerde; basit ağları tasarlayan, fiziksel ağ kurulumu yapan, ağ donanımları ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştiren, ağ güvenliğini, bakımını ve verimliliğini sağlayan, teknik destek veren, ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanan, görevleriyle ilgili kullanıcı ilişkilerini ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir.

Ağ Teknolojileri Elemanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Ağ Teknolojileri Elemanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

d) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

e) İş emirlerini almak, iş planlaması yapmak, faaliyetler için araç, gereç ve donanım temin etmek

f) Yapılan çalışmaların form ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak

g) Sorumluluk alanı dışındaki işlemler için diğer meslek elemanları ile iletişim sağlamak

h) Kullanıcıya kullanım hatalarını önleyici bilgi vermek

i) Basit ağları tasarlamak

j) Ağ topolojisi ve mimarisini oluşturmak

k) Fiziksel ağ kurulumu yapmak, ağ kablolaması yapmak

l) Ağ donanımları ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştirmek

m) Aktif ağ donanımlarını yapılandırmak, internet bağlantısını yapmak, yönlendirme yapmak

n) IP adresi dağıtım planlamasını yapmak, uç ağ donanımlarını yapılandırmak

o) Ağ kurulumunu test etmek

p) Ağ güvenliğini sağlamak Ağ güvenlik donanımlarını yapılandırmak Kablosuz ağ güvenliğini sağlamak Yazılımsal ağ güvenliğini sağlamak

q) Periyodik ağ güvenlik takiplerini yürütmek

r) Ağ bakımını ve verimliliğini sağlamak performansını izlemek

s) Ağ güncelleştirme planını geliştirmek, uygulamak

t) Yedekleme yapmak

u) Periyodik bakım faaliyetlerini, uzaktan, yerinde, teknik destek vermek

v) IP tabanlı çoklu ortam aktarım sistemleri için ağ desteği sunmak

w) Ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanmak

x) Sunucu üzerinde çalışacak diğer ağ servisleri ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştirmek

y) Sistem performansını izlemek

z) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak
vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.