Veri nakleden ağları planlayan ,tasarlayan , kuran, sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılara yardımcı olan ve halen kullanımda olan ağları inceleyerek yeterli kapasitenin sağlanması için yenileme, değiştirme, geliştirme hususlarında öneriler sunarak ağ kullanımı ile verilen hizmeti denetleyen, iyileştirilmesi için gerekli düzeltmeleri yapan kişidir.

Ağ Teknolojileri Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Ağ Teknolojileri Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Veri iletişim sorunlarını incelemek ve alternatifli çözümler saptamak,

b) Veri iletişimi  imkanlarının kullanımı için standartlar geliştirmek ve belgelemek,

c) Veri iletişimi  sistemleri için spesifikasyonlar geliştirmek,

d) Veri iletişimi  sistemlerini denemek ve sonuçları değerlendirmek,

e) Veri iletişimi konusunda güncel bilgiye sahip olmak,

f) Veri iletişimi sorunlarında sistem çözümleyicilere, tasarımcılara, işletmenlere destek vermek,

g) Veri iletişimi yazılımını değerlendirmek, geliştirmek ve bakımını yapmak,

h) Yeterli veri iletişimi kapasitesinin ekonomik olarak bulunmasını sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.