Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Mesleği

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, el ile kumandalı ve /veya otomatik ağaç biçme makinelerini kullanarak ağaç tomruklarını, kereste, tahta ve çıta gibi mamüller haline dönüştürme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kereste ebat listesi tutmak,b) Testereyi (şeridi) bilemek,c) Testereyi (şeridi) takmak,d) Ağızlıkları kontrol etmek,e) Makine ve ekipmanın basit onarımlarını yapmak,f) Tomruğun banda getirilmesini sağlamak,g) Tomruğu arabaya yüklemek,h) Tomruğun kesim şeklini planlamak,i) Tomruğu arabaya bağlamak,j) Makinenin kalınlık ayarını yapmak,k) Tomruktan kapak almak,l) Tomruğu kereste halinde kesmek,m) Kapaklardan tahta almak,n) Kapaklardan ve tahtalardan çıta almak,
vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.