Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Mesleği ile  ilgili detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenen kalite standardında,
belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren,
üretim sürecini denetleyen kişidir.
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri;
• Tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar,
• Üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlar,
• Üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması yapar,
• Üretimin istenen miktarda, istenen zamanda gerçekleşmesini sağlar,
• Kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar.
Bu mesleği yapacak kişilerin genel olarak şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, matematik ve fen
derslerinde başarılı, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, iletişim becerisine sahip ve ekip hâlinde
çalışabilen kişiler olması gerekir. İşletmenin kullandığı teknolojiye bağlı olarak çalışma ortamı içerisinde
toz, sıvı madde buharı veya gürültü olabilmektedir. Pazarlama, üretim planlama ve tasarım
birimlerinde sessiz ortamda çalışılmaktadır. Üretim biriminde diğer çalışanlarla, satış biriminde ise
müşterilerle iletişim gerektiren bir meslektir.
Mesleğin eğitimi yükseköğretim kurumlarının Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
bölümünde verilmektedir.
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri, belediyeler, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, TSE
(Türk Standartları Enstitüsü) ve Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında
mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak, üniversitelerin orman endüstrisi, ağaç işleri ve
mobilya-dekorasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki
teknik ortaöğretim kurumları ve merkezlerinde öğretmen olarak, başta mobilya endüstrisi olmak
üzere ağacı ham madde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrü-
manları, ağaca dayalı ara ürün, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren
tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.