Ağaç Değerlendiricisi Mesleği Hakkında Bilgiler bu sayfada bulunmaktadır. İşlenmiş veya kaba işlenmiş ağaçları inceleyerek bunları kalitelerine ve boylarına göre tasnif eden kişidir.

Ağaç Değerlendiricisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Ağaç Değerlendiricisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kerestelerde budak, kusurlu kenarlar ve kötü tezgah işçiliği gibi hatalar araştırmak,

b) Arızalı parçaları yeni baştan işlenmek üzere diğer işçilere aktarmak ve düzgün  parçaları ait olduğu tasnif bölümüne göre işaretlemek,

c) Kusurlu ağaçların kaydını tutabilir.
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.