Ağaç Gemi Yapım İşçisi Mesleği Hakkında Bilgilerin bulunduğu web sayfası

İnşa veya tamir halinde bulunan gemilerin kuru havuzlarda tespiti için geçici iskeleler kuran, geminin dengesini kontrol eden, iskeletin ahşap kısımlarını imal ve tespit eden, güverte kaplamasını yapan, metal ahşap parçaları yerlerine takan, kızakları inşa eden ve gemilerin denize indirilmesini idare eden kişidir.

Ağaç Gemi Yapım İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Ağaç Gemi Yapım İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Omurga bloklarını ölçüsüne göre kesmek, yerlerine denkleştirmek ve tespit etmek,

b) Geminin alt kaplamalarını tutan beşiği imal etmek,

c) Payanda ve mesnet kadronlarını dikmek,

d) Gemi teknesi, iskeleti ve teçhizatının denge durumunu kontrol etmek,

e) Takviye kolonlarını ve bitirilen diğer kısımların bağlandığı diğer ahşap iskelet kısımlarını yapmak ve yerlerine takmak,

f) Direkleri yük yerleştirmeye mahsus yüzeyler üzerine takviye çıtalarını ve gemi bölmelerinin tahta kaplamalarını yapmak ve yerlerine takmak,

g) Güverte tahtalarını kesmek, döşemek ve kalafatlamak,

h) Metal teçhizatın yerleştirilmesini idare ve bunları yerlerine tespit etmek veya bunların tespit edileceği yerleri işaretlemek,

i) Kızakları inşa etmek, kurmak ve yağlamak,

j) Geçici iskele ve payandaları kaldırarak gemiyi suya indirmeye hazırlamak,

k) Gemi iskeletini, kirişlerini ve omurga kısımlarını kurmak,

l) Takımları bilemek,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.