Ağacı çürümesine veya parazit tesirlerine karşı koruyacak maddelerle muamele eden kişidir.

Ağaç İlaçlama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Ağaç İlaçlama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kimyasal maddeleri gereken dereceye kadar ısıtmak,

b) Kreozotu basınçla ağaca tatbik etmek veya ağacı bir kimyasal eriyik banyosunda tutmak,

c) Eriyik banyosunun sıcaklığını ve ağacın banyoda bırakılacağı zamanı kontrol etmek,

d) Ağaca emdirilen kimyasal madde miktarını hesaplamak,

e) Kimyasal maddeleri ağaca fırça ile sürmek veya gaz basıncı ile enjekte etmek,

f) Ağacı kreozotlama işleminden önce kurutabilir.
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.