Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı  Mesleği Hakkında güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Ağaç işleyen tezgahlara bıçaklar takan ve tezgahları çalışmaya hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projeyi veya istenilen eşyanın modelini incelemek ve gerekli takımları seçip ve bıçak başlığını tezgaha takarak ve kılavuzları ayarlamak,
b) Mamul maddenin bir numunesini elde etmek üzere tezgahı çalıştırmak,
c) Numuneyi proje veya eldeki örnekle karşılaştırmak,
d) Takımların durumu ve tezgahın düzeni üzerinde gerekli ayarları yeni baştan yapmak,
e) Takım imal etmek ve bunları taşa tutmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.