Ağaç İşleri Öğretmeni ( Orta Öğretim )Mesleği Hakkında güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Bir orta öğretim kuruluşuna öğrencilere ağaç işleri konusuyla ilgili ders veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç İşleri Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,
b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planlarına göre öğrencilere ağaç işleri konusuyla ilgili ders vermek,
c) Teknik resim, mesleki resim, endüstri işletmesi, makine bilgisi ve gereçleri, atölye teknoloji konularında açıklamalarda bulunmak,
d) Öğrencilere uygulama çalışmaları yaptırarak yetişmelerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.