Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü  Mesleği Hakkında güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kesimine karar verilerek işaretlenmiş ağaçları uygun yöntem, teknik, makine ve aletleri kullanarak kökü dibine deviren; dal, ur, şişkinlik ve kabuk gibi kısımları gövdeden ayırarak yuvarlak gövde odununu ortaya çıkaran; ve standartlara göre işaretlenmiş yerlerden kesip boylayarak endüstriyel ürüne ve yakacak oduna dönüştüren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak,
b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,
c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,
d) Kesim hazırlığı yapmak,
e) Kesim sahasını düzenlemek,
f) Kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak,
g) İş bitiminde makine, alet ve alan temizliğini yapmak,
h) Ağacı kökü dibine devirerek, kesme ve boylama yapmak,
i) Devirme oyuğunu açmak,
j) Devirme kesişini yapmak,
k) Yuvarlak odunu elde etmek,
l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Türkiye İş Kurumu ©