Ağaç Tahmin ve İşaretleyicisi (Maktacı)  Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Ağaç örneklerini inceleyip ölçen, satabilen, kerestenin hacmini tahmin eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Tahmin ve İşaretleyicisi (Maktacı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Orman haritasını çıkararak, satılabilir keresteyi belirlemek,
b) Ağaçlardan örnekler almak,
c) Kumpas, şerit metre, çap pergeli gibi aletler kullanarak ağaçların yüksekliğini ve çevrelerini ölçüp kayıt etmek,
d) Hazırlanmış tablolara ve kendi hesaplamalarına göre satılabilir kerestenin hacmini hesaplamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.