Ağaç Tornacı Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Ağaç Tornacı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ağaç malzemeye torna tezgahında dairesel veya silindirik şekil verme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Tornacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Ağaç malzemeyi temin etmek ve kalitesini kontrol etmek,
b) Ağacı numune ölçülerine göre kesmek, delik işlemlerini yapmak ve tornalanacak yerlerini işaretlemek,
c) Dişli puntayı ve orta yatağı tornaya bağlamak,
d) Aynayı fener miline ve mandreni puntaya bağlamak,
e) Punta mesafesini, torna devrini, siperi ve ölçü aletlerini ayarlamak,
f) Parçanın merkezini işaretlemek, iki punta arasına bağlamak ve kabasını almak,
g) Kalıp ve pergelle parçayı işaretlemek ve parçaya şekil vermek,
h) Aynada işlenen parçayı delmek, zımparalamak ve sökmek,
i) Parçaların montajını yapmak ve cilalamak veya boyamak,
j) Tezgah yağlarını ve tesisatını kontrol etmek,
k) Rulmanları ve motor kayışını değiştirmek,
l) Bıçaklara ağız açmak ve bilemek,
m) Ölçü aletlerinin bakımını yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.