Ağartma ve Pişirme Makinesi Operatörü (Kasar) Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Ağartma ve Pişirme Makinesi Operatörü (Kasar), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kasar makinesi ve kimyasal maddelerini hazırlama, kasar yapma ve kasar değerlerini ayarlama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Ağartma ve Pişirme Makinesi Operatörü (Kasar), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Makine/ekipmanın temizliğini yapmak,
b) Kimyasal maddeleri temin etmek,
c) Kumaşı/bezi makineye takmak (astara dikmek),
d) Kimyasal madde karışım sıralaması yapmak,
e) Kimyasal maddeleri tanka katmak,
f) Reçete su seviyesini tamamlamak,
g) Sıkma vallerin, kumaşa/beze gergi veren terazilerin basıncını ayarlamak,
h) Teknelerin sıcaklığını ayarlamak,
i) Kostik, peroksit titrasyon değerlerini ayarlamak,
j) pH değerini ayarlamak,
k) Kasar makinesine yol vermek,
l) Kumaş/bez akışını kontrol etmek,
m) Kumaşı/bezi yıkamak,
n) Kasar kontrolü yapmak,
o) Kasarlanan kumaşın/bezin pH değerini kontrol etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getir.