Ağır Vasıta Test Kontrolörü Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Üretimi ve montajı yapılan çeşitli türden ağır vasıtaların birini veya birkaçını, dokümanlar, araç imalat bildirisi, prosedür ve talimatlara göre kontrol eden, fren test standında bu vasıtaların ABS, ASR, fren kuvvetleri, ağırlık ve takograf türünden kontrollerini yapan, karayollarında aracın deneme sürüşünü gerçekleştiren, sürekli tekrar eden veya imalat birimleri tarafından düzeltilemeyen hatalar ile ilgili inceleme raporları hazırlayan ve bu işlemleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapan, motor çekişi, vitesler arası geçiş, direksiyon sistemi, debriyaj sistemi, fren sistemi, gaz verme sistemi, diferansiyel ve aktarma organlarının titreşim ve fonksiyon testleri, viraj savurma durumu, manevra kabiliyetinin kontrolü ve hidrolik sistemlerin sızdırmazlık kontrolü işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağır Vasıta Test Kontrolörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
c) İş organizasyonu yapmak
d) Çalışılan yeri düzenlemek
e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
f) Test öncesi hazırlık işlemlerini yapmak
g) Yol tecrübe sürüşü öncesi araçla ilgili hazırlıkları yapmak
h) Yol tecrübe sürüşü öncesi test işlemlerini gerçekleştirmek
i) Fren, ABS-ASR-EBS, takometre, motor güç kontrol test işlemlerini gerçekleştirmek
j) Tecrübe sürüşü test işlemlerini gerçekleştirmek
k) Tutuş seyir kontrolü test işlemlerini gerçekleştirmek
l) Bozuk yol test işlemlerini gerçekleştirmek
m) Burkulma testi işlemlerini gerçekleştirmek
n) Hız kontrol test işlemlerini gerçekleştirmek
o) Diagnoz testlerini gerçekleştirmek
p) Görsel ve işitsel kontrolleri gerçekleştirmek
q) Test sonrası işlemleri gerçekleştirmek
r) Gerekli raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.