Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Ağız, diş ve çene bölgesinde oluşabilecek hastalıkların, yaralanmaların ve şekil bozukluklarının teşhisini ve cerrahi tedavisini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

-Normal ve komplikasyonlu diş çekimleri yapmak,
-Diş abselerinin tedavisini gerçekleştirmek,
-20 yaş diş çekimleri yapmak,
-Gömük diş operasyonları gerçekleştirmek,
-Artı dişlerin normal ve cerrahi çekimlerini yapmak
-İmplant uygulamaları yapmak,
-Diş köklerinin apikal rezeksiyonu gerçekleştirmek,
-Çene kırıklarının tedavisini yapmak,
-Çene eklemi hastalıklarının teşhisi ve tedavisini yapmak,
-Çene kistlerinin teşhisi ve tedavisini yapmak,
-Çene tümörlerinin teşhisi ve tedavisini yapmak,
-Ağız içindeki prekanseröz lezyonların teşhisi ve tedavisini yapmak,
-Ağız hastalıkları ve ağız yaralarının tedavisini yapmak,
-Proteze hazırlık amacıyla cerrahi işlemler yapmak,
-Ortognatik cerrahi işlemlerini yapmak,
-Dişlerden kaynaklanan sinüs hastalıklarının tedavisini gerçekleştirmek,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.