Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
-Klinikte hasta muayenesi sırasında diş hekimine yardımcı olan, hekimin uygulayacağı tedavi için gerekli malzemeye temin ve dezenfekte edilmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Hekim hastayı muayeneye almadan önce üniteleri hazır hale getirmek,
b. Hekim hastayı muayeneye aldığında hastanın hazırlanmasına yardımcı olmak,
c. Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin etmek,
d. Hastanın tedavisi bittiğinde kullanılan tüm malzemeleri ve üniti dezenfekte etmek ve diğer hastaya uygun hale getirmek,
e. Gün ortasında ve mesai bitiminde sterilizasyona gönderilecek malzemelerin ön yıkamasını yapmak,
f. Sterilizasyondan gelen malzemeleri yerlerine yerleştirmek,
g. Klinikteki malzemeleri kontrol etmek.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Türkiye İş Kurumu