Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
-Hasta muayene sırasında hekimi asiste eden, kullanılacak malzemeyi hazırlayan yardımcı sağlık personelidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Ünitleri hasta muayenesi için hazır hale getirmek,
b. Çekmecelerdeki eksik malzemeleri temin etmek,
c. Serilizasyon merkezinden gelen malzemeleri yerlerine yerleştirmek,
d. Hekime hasta muayenesi sırasında yardım etmek,
e. Solüsyonda bekletilecek dezenfekte edilen malzemeyi kullanılır hale getirmek,
f. Solüsyonda bekletilen kirli aletleri yıkamaya göndermek için (türlerine göre sayılarak gönderiliyor) sepetlere hazırlamak,
g. Uyumsuz hastaların (ağzını açmayan hastaların) ağzını ekartöle açmak,
h. Hekim dolgu yaparken rahat çalışması için hastada kullanılan frezlerin (yıkamak,steril etmek) temizliğini yapmak,
i. Klinikte ve hasta bakımında temizliğe ve hijyene dikkat etmek,
j. Sterilizasyon kurallarını bilerek uygulamak, malzeme ve kullanılan aleti tanımak,
k. Röntgen banyo solüsyonunu değiştirmek,
l. Malzemelerin konulduğu kapları klorlu ve sabunlu sularla yıkamak, frez kaplarını temizlemek.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Türkiye