Ahşap Ambalaj İşçisi Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Verilen talimatlarda yer alan ölçü ve standartlara uygun olarak çeşitli alet ve tezgah kullanarak ahşap ambalaj sandıklarını yapan/imal eden, korunacak ürünü koruyucu destek malzemeleriyle sandığa yerleştiren, ambalajlayan ve sandık üzerine ürüne uygun uyarı talimatını yapıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Ambalaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş talimatı doğrultusunda marangozluk aletlerini ve ahşap malzemeyi temin etmek,
b) Verilen ölçü ve standartlara uygun olarak tezgah üzerinde marangoz ve ölçüm aletlerini kullanarak ölçmek, kesmek suretiyle sandık parçalarını hazırlamak,
c) Parçaların birbirine montajını yapmak,
d) Yapılan sandıkların ölçülere uygunluğunu kontrol etmek,
e) Ahşap sandıklar tamamlandıktan sonra tekerlekli taşıyıcıya yüklemek ve ambalajlanacak ürün bölümüne taşımak,
f) Ürünleri ahşap sandıklara koruyucu destek malzemeleri kullanarak yerleştirmek ve ambalajlamak,
g) Ambalajlanan ürüne uygun hazır uyarı yazılarını sandıklara yapıştırmak,
h) Kullanılan aletleri ve çalışma ortamını düzenlemek.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.