Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Mesleği Hakkında Güncel Bilgiler

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Mesleği Hakkında Bilgiler

             

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni mesleği hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,
b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurmak,
c) Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,d) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
e) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek,
f) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
g) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
h) Öğretmenler Kurulu toplantısına katılmak,
i) Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirmek,
j) Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını izlemek,
k) Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunmak,
l) Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip etmek,
m) Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapmak,
n) Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunmak,
o) Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi vermek,
p) Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım etmek, ev ile aile ve çalışma yaşamını dengelemek,
r) Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltmek, s) Aile bireylerinin kaynaklarını (zaman, para, araç-gereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlamak,

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: