Zooloji Öğretim Üyesi Mesleği Hakkında Güncel Bilgiler

Zooloji Öğretim Üyesi Mesleği Hakkında Bilgiler

             

Zooloji Öğretim Üyesi mesleği hakkında derlenmiş 2018 güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Kodu : 2312.15
Meslek Adı : Zooloji Öğretim Üyesi
Meslek Tanımı :
Yüksek öğretim kurumlarında; Omurgalı ve omurgasız hayvan sistematiği, entomoloji, davranış, ornitoloji, çevre kirleticileri, embriyoloji, histoloji, sitoloji konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Zooloji Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Zooloji anabilimdalı kapsamında gelişim biyolojisi, filogeni, morfoloji, fizyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik konularında bilimsel çalışmalar yapmak,
b) Ülkenin biyoçeşitliliğini korumak, geliştirilmesine katkıda bulunmak ve korunması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,
c) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
d) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
e) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
f) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
g) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
h) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
i) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
j) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
k) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
l) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
m) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
n) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.
Türkiye İş Kurumu © 2018

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: