Bütçe Müdürü

<table border=”0″> <tr> <td colspan=”2″ align=”center”> <b>TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ</b> </td> </tr> <tr> <td style=”width: 100%”> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td class=”SectionBreak” style=”width: 100%” colspan=”2″> Meslek Bilgileri </td> </tr> <tr> <td> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td class=”FormPortalTableLabel”> <b>Meslek Kodu : </b> <span id=”ctl02_ctlLblMeslekKod”>1211.01</span> </td> </tr> <tr> <td style=”width: 100%”> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td […]

      <table border="0">
    <tr>
      <td colspan="2" align="center">
        <b>TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ</b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="SectionBreak" style="width: 100%" colspan="2">
        Meslek Bilgileri
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Kodu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblMeslekKod">1211.01</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Adı : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblMeslekAd">Bütçe Müdürü</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="SectionBreak" colspan="2">
        Grup Bilgileri
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Ana Grubu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblAnaGrup" style="width: 50%">Yöneticiler</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Alt Ana Grubu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblAltGrubu" style="width: 50%">Ticari Ve İdari Müdürler</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Grubu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblKategori" style="width: 50%">İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Birim Grubu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblBirimGrubu" style="width: 50%">Finans Müdürleri</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblMinEgitimDuzeyi" style="width: 50%">Lisans</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="SectionBreak" colspan="2">
        Meslek Detay Bilgileri
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Tanımı : </b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <span id="ctl02_ctlMeslekTanimi" style="width: 50%">Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, kurum veya kuruluşun mali çalışmalarını planlayan, organize ve kontrolünü yapan, kurum veya kuruluşun mali politikasının oluşturulmasına yardımcı olan kişidir</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Görev ve İşlem Basamakları :</b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <textarea name="ctl02$ctlIslemBasamaklari" rows="60" cols="20" readonly="readonly" id="ctl02_ctlIslemBasamaklari" class="TXT" style="overflow: hidden">

Yönetici (Bütçe ve Muhasebe) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kurum veya kuruluşun mali işlerle ilgili faaliyetlerini sevk ve idare etmek
b) Mali işlere ait kayıtların mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek, kanuni defterlerin tutulmasını sağlamak,
c) Tüm çalışanların ücretleri, ikramiyeleri, sigorta primleri ile ilgili işlerin yürütülmesini temin etmek, mahalli kuruluşlarla koordineli çalışmalarda bulunmak, raporları hazırlayarak envanter çalışmalarının kontrolünü yapmak,
d) Kuruluşların mali durumunu değerlendirmek,
e) Kuruluşun idaresi, politikası ve programına bağlı kalarak masraf faturaları tespit etmek, genel müdür ve daire müdürleriyle üretim şekli araştırma ve diğer programlar hakkında görüşerek bilgi vermek,
f) Genel müdür adına yönetim kuruluna bütçe teklifleri vermek,
g) Kaynakların etkin kullanımı, sermaye ve harcamaları finanse etme gibi sorunlarda tavsiyelerde bulunmak,
h) Bütçe, planlama ve harcama kontrol sistemini planlamak ve organize etmek ,
i) Muhasebe ve bütçe faaliyetlerini koordine ve kontrol etmek,
j) Sıhhatli ve seri olarak netice alabilmek için mali işlerle ilgili faaliyet sonuçlarını bilgi işlem merkezine göndermek,
k) Kuruluşun mali operasyonlarından ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek,
l) Bütçe, muhasebe ve diğer mali konularda genel müdüre, yönetim kurullarına ve diğer yetkililere rapor vermek, eldeki bono, çek ve diğer kıymetli evrakları inceleyerek tahsilat ve tediye planlaması yapmak,
m) Bilançoları ve mali analizleri inceleyerek yorumlamak, ünitelerin yıllık bütçelerinin hazırlanabilmesi için geçmiş yıl bütçelerini, kar ve zarar tablolarını, istihkaklarını ve harcamalarını gözden geçirmek,
n) Yeni bütçe tahminleri yapmak, geçmiş yıl verilerinden faydalanarak gelecek yıl bütçelerini ve bilançolarını hazırlamak,   Güncel Meslek :
EVET   Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
  </table>    

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: