İl Belediye Başkanları

<table border=”0″> <tr> <td colspan=”2″ align=”center”> <b>TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ</b> </td> </tr> <tr> <td style=”width: 100%”> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td class=”SectionBreak” style=”width: 100%” colspan=”2″> Meslek Bilgileri </td> </tr> <tr> <td> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td class=”FormPortalTableLabel”> <b>Meslek Kodu : </b> <span id=”ctl02_ctlLblMeslekKod”>1111.07</span> </td> </tr> <tr> <td style=”width: 100%”> &nbsp; </td> </tr> <tr> <td […]

      <table border="0">
    <tr>
      <td colspan="2" align="center">
        <b>TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ</b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="SectionBreak" style="width: 100%" colspan="2">
        Meslek Bilgileri
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Kodu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblMeslekKod">1111.07</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Adı : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblMeslekAd">İl Belediye Başkanları</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="SectionBreak" colspan="2">
        Grup Bilgileri
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Ana Grubu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblAnaGrup" style="width: 50%">Yöneticiler</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Alt Ana Grubu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblAltGrubu" style="width: 50%">Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Grubu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblKategori" style="width: 50%">Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Birim Grubu : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblBirimGrubu" style="width: 50%">Kanun Yapıcılar</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblMinEgitimDuzeyi" style="width: 50%">Lisans</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="SectionBreak" colspan="2">
        Meslek Detay Bilgileri
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Tanımı : </b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <span id="ctl02_ctlMeslekTanimi" style="width: 50%">BELEDİYE TEŞKİLÂTININ EN ÜST AMİRİ OLARAK BELEDİYE TEŞKİLÂTINI SEVK VE İDARE EDEN, KANUNLARLA BELEDİYEYE VERİLEN VE BELEDİYE MECLİSİ VEYA BELEDİYE ENCÜMENİ KARARINI GEREKTİRMEYEN GÖREVLERİ YAPAN VE YETKİLERİ KULLANAN KİŞİDİR.</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Görev ve İşlem Basamakları :</b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <textarea name="ctl02$ctlIslemBasamaklari" rows="52" cols="20" readonly="readonly" id="ctl02_ctlIslemBasamaklari" class="TXT" style="overflow: hidden">

III. GÖREV VE İŞLEMLER: BELEDİYE BAŞKANI, BELEDİYENİN GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA DÜZENLEMELERİNE VE MESLEĞİN VERİMLİLİK VE KALİTE GEREKLERİNE UYGUN OLARAK:
A) BELEDİYE TEŞKİLÂTININ EN ÜST AMİRİ OLARAK BELEDİYE TEŞKİLÂTINI SEVK VE İDARE ETMEK,
B) BELEDİYENİN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAK,
C) BELEDİYEYİ STRATEJİK PLÂNA UYGUN OLARAK YÖNETMEK,
D) BELEDİYE İDARESİNİN KURUMSAL STRATEJİLERİNİ OLUŞTURMAK, BU STRATEJİLERE UYGUN OLARAK BÜTÇEYİ, BELEDİYE FAALİYETLERİNİN VE PERSONELİNİN PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK, İZLEMEK VE DEĞERLENDİRMEK, BUNLARLA İLGİLİ RAPORLARI MECLİSE SUNMAK,
E) BELEDİYEYİ DEVLET DAİRELERİNDE VE TÖRENLERDE, DAVACI VEYA DAVALI OLARAK DA YARGI YERLERİNDE TEMSİL ETMEK VEYA VEKİL TAYİN ETMEK,
F) MECLİSE VE ENCÜMENE BAŞKANLIK ETMEK, BELEDİYE PERSONELİNİ ATAMAK,
G) BELEDİYENİN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI İDARE ETMEK,
H) BELEDİYENİN GELİR VE ALACAKLARINI TAKİP VE TAHSİL ETMEK,
İ) YETKİLİ ORGANLARIN KARARINI ALMAK ŞARTIYLA SÖZLEŞME YAPMAK,
J) MECLİS VE ENCÜMEN KARARLARINI UYGULAMAK,
K) BÜTÇEYİ UYGULAMAK, BÜTÇEDE MECLİS VE ENCÜMENİN YETKİSİ DIŞINDAKİ AKTARMALARA ONAY VERMEK,
L) BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE İŞLETMELERİNİ DENETLEMEK,
M) ŞARTSIZ BAĞIŞLARI KABUL ETMEK,
N) BELDE HALKININ HUZUR, ESENLİK, SAĞLIK VE MUTLULUĞU İÇİN GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMAK,
O) BÜTÇEDE YOKSUL VE MUHTAÇLAR İÇİN AYRILAN ÖDENEĞİ KULLANMAK, ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK HİZMETLERİ YÜRÜTMEK VE ÖZÜRLÜLER MERKEZİNİ OLUŞTURMAK,
P) KANUNLARLA BELEDİYEYE VERİLEN VE BELEDİYE MECLİSİ VEYA BELEDİYE ENCÜMENİ KARARINI GEREKTİRMEYEN GÖREVLERİ YAPMAK VE YETKİLERİ KULLANMAK,

VB. G&#214;REV VE İŞLEMLERİ YERİNE GETİRİR.</textarea>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Güncel Meslek : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblGuncelMeslek" style="width: 50%">EVET</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="FormPortalTableLabel">
        <b>Meslek Dosyası Olanlar : </b>
        <span id="ctl02_ctlLblMeslekDosya" style="width: 50%">Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.</span>

      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 100%">
        &nbsp;
      </td>
    </tr>
  </table>    

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: