Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı

Acil Yardım Ve Afet Yöneticisi Kimdir? Ne iş Yapar? Hangi bölüm mezunları bu işi yapar? Maaşı ne kadar? Görev Tanımı nedir? Meslek kodu nedir? gibi sorulara cevap bulabileceğiniz bilgiler aşağıdadır. Acil Yardım Ve Afet Yöneticisi  Tanımı: Afet ve kriz yönetimi becerisine sahip, bağımsız karar verebilen ve arama kurtarma çalışmalarını organize eden, görev aldığı birimi sevk […]

Acil Yardım Ve Afet Yöneticisi Kimdir? Ne iş Yapar? Hangi bölüm mezunları bu işi yapar? Maaşı ne kadar? Görev Tanımı nedir? Meslek kodu nedir? gibi sorulara cevap bulabileceğiniz bilgiler aşağıdadır.

Acil Yardım Ve Afet Yöneticisi  Tanımı:

Afet ve kriz yönetimi becerisine sahip, bağımsız karar verebilen ve arama kurtarma çalışmalarını organize eden, görev aldığı birimi sevk ve idare eden kişidir.

A- Görevleri

 1. Radyolojik koruma ve bulaşıcı hastalıklarda tespit yapılmasını, personelin ve halkın eğitilmesini koordine eder ve çözüm yollarına ilişkin stratejiler geliştirir,
 2. Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alır,
 3. Arama kurtarma çalışmalarını organize eder.
 4. Afet ve acil durumların ardından hasar tespit raporu hazırlar ve durumun analizi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,
 5. Acil durumlara ilişkin prosedürleri ve yönetmelikleri takip eder, değişikliklere uyum sağlanması konusunda gerekli işlemleri yapar,
 6. Daha önce yaşanmış ve yaşanması muhtemel afet ve acil durumların sonuçlarını/olası sonuçlarını analiz ederek, yeni prosedürler geliştirilmesi konularında hükümete ve yerel yönetimlere tavsiyelerde bulunur,
 7. Acil durum ve afet olaylarının olasılığını tahmin ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve acil durum planları hazırlar,
 8. Afet olması durumunda koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapar ve yönetir.
 9. Acil durumlarda ve afetlerde sığınakların açılmasını, halkın ihtiyaçlarının giderilmesini, kriz ve afet yönetimi faaliyetlerini koordine eder,
 10. Afet anında hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygular,
 11. Yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapar,
 12. Deprem, çığ, sel, heyelan gibi afetler konusunda görevli mevcut elemanlara eğitim verir,
 13. Büyük endüstriyel kazaların sonuçlarının en aza indirgenmesi için bulunduğu tesis, komşu kuruluşlar ve yöre halkının olaydan etkilenmemesi için acil durum yönetim planlarını oluşturur ve yerel yönetimlerle işbirliği yapar.

Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

 1. İlk yardım çantası ve malzemeleri
 2. Mapalar,
 3. Tekli makaralar,
 4. 8’li inici, Pusula, el feneri, işaret fişeği
 5. El jumarı
 6. Jumarlı makara
 7. Makara sistemi
 8. Tirfor
 9. Tripod
 10. İtfaiyeci kemeri
 11. İsveç oturağı
 12. Denizci kemeri
 13. Kurtarma üçgeni
 14. Helmet
 15. Respiratör
 16. Gaz maskesi
 17. Kişisel koruyucu donanımlar (İpler, Tulum, çizme, eldiven vb)

B- Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

 1. Soğukkanlı, sabırlı
  1. Stres altında çalışabilen ve risk alabilen,
  1. Acil ve anlık gelişen olaylar karşısında doğru kararlar verebilen,
  1. Dikkatli, titiz ve düzenli,
  1. Karmaşık problemlere alternatif çözüm yolları bulabilen,
  1. Sorumluluk duygusu yüksek,
  1. Yönergeleri doğru ve dikkat şekilde izleyebilen,
  1. Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
  1. Ekip çalışmasına yatkın,
  1. Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen

kimseler olmaları gerekmektedir.

C- Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Çalışma ortamı afet ve kriz yaşanan her yerdir.

Çalışma saatleri tam gündür.

Ancak herhangi bir afet ve kriz anında hafta sonu, gece-gündüz ayrımı olmadan çalışmaya hazır durumdadırlar.

Çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini giyerler.

Çalıştıkları meslekte kaza riskine karşı, özel giysi, eldiven ve dezenfektan kullanmaları gerekmektedir.

Meslek Kodu:

D- Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, Meslek/Sağlık Yüksekokulları “ Acil Yardım ve Afet Yönetimi” bölümünde verilmektedir.

Ayrıca, mesleğin eğitimi ön lisans düzeyinde Meslek Yüksek Okullarının Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde de verilmektedir.

Meslek Eğitimine  Giriş Koşulları

– Lise ve dengi okul mezunu olmak,

– YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, sağlık derslerinden, vücut geliştirmeye, itfaiye, elektrik ve deprem anlarında binaların güçlendirilmesiyle ilgili matematik ve çizim dersleri mevcuttur.

Temel meslek dersleri; genel afet bilgisi, ilkyardım ilke ve kuralları, afet ve ODD müdahale eğitimi, acil yardım bilgisi, temel yaşam kurtaran önlemler, temel yangın eğitimi ve yangın söndürme becerisi, tatbikat eğitimleri, afet yönetimi eğitimi, afet epidemiyolejisi, terör olaylarında sağlık yaklaşımı, yangın olaylarında sağlık yaklaşımı, arama kurtarma nakil eğitimleri, savaş terör ve KBRN tehditler, endüstriyel kazalar eğitimi verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Meslek eğitimini bitirenler lisans diploması verilmektedir.

– Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında,

– İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde,

– Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde,

– Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde (112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb) koordinatör ve yönetici olarak,

– Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda (İlgili kanunun 15. maddesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptıracağı belirtilmiştir)

– Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi ve bilim insanı olarak,

– Uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda,

– Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim verilmesi ve afet olması durumunda hasar kontrol ve rehabilitasyon konularında planlama ve çalışma yapabilirler.

E- Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

İstihdam alanları oldukça geniştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun isimli yasanın öngördüğü şekilde adı geçen başkanlığın merkez teşkilatında, başkanlık altında çalışan daire başkanlıklarına bağlı olarak;

F- Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Maaş  

Eğitim Süresince

Öğrenciler eğitimleri süresince kredi ve yurtlar kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası

Bölümden başarı ile mezun olan adaylar mesleğin yürütüldüğü sektöre bağlı olarak asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı kadar maaş alırlar.

G- Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitimde İlerleme

Bu bölümden mezun olan adaylar yüksek lisans ve akademik kariyer yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Sağlık alanında yüksek lisans yaptıkları taktirde hastane yöneticisi olabilirler.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Afad Uzmanı Uzman yardımcısı olarak da istihdam edilebilirler.

Benzer Meslekler

– Hemşire

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Acil Tıp Teknisyeni

H. Ek Bilgiler

Görev

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

– Meslek elemanları,

– Çeşitli üniversitelerin bölüm tanıtım broşürleri,

www.ankaraafad.gov.tr / www.istanbulafad.gov.tr

– Bölüm Akademisyenleri

– Yükseköğretim Programı 2016

– Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

– MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

Fotoğraf: www.freepik.com

İ- Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl

Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: