Anahtarcı (Çilingir) Ne İş Yapar?

Anahtarcı (Çilingir) Ne iş yapar? görev tanımı nedir? anahtarcı olabilmek için hangi belge lazımdır? meslek kodu nedir? gibi sorulara cevap bulabileceğiniz bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Anahtarcı (Çilingir) Tanımı İşlemeyen kapı, kasa, oto, masa ve dolap gibi eşyaların kilitlerini açma, kilide ve anahtar numunesine göre anahtar, kilit montajı, kilit bakım ve onarım işlerini yapan kişidir. Anahtarcı (çilingir) […]

Anahtarcı (Çilingir) Ne iş yapar? görev tanımı nedir? anahtarcı olabilmek için hangi belge lazımdır? meslek kodu nedir? gibi sorulara cevap bulabileceğiniz bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Anahtarcı (Çilingir) Tanımı

İşlemeyen kapı, kasa, oto, masa ve dolap gibi eşyaların kilitlerini açma, kilide ve anahtar numunesine göre anahtar, kilit montajı, kilit bakım ve onarım işlerini yapan kişidir.

Anahtarcı (çilingir) Görev Tanımı:

Anahtarcı (Çilingir);

 – Örnek anahtara “Chip” kontrolü yapar.

 – Anahtarın kopyasını çıkarır.

 – Anahtarda yapım esnasında oluşan çapakları alır.

 – Anahtarı kodlar. – Maymuncuk hazırlar.

 – Kilit Açma Tutanağı doldurur.

 – Kilidi açar.

 – Kilide anahtar yapar.

 – Kilit tamir ve bakımlarını yapar.

 – Kilit şifrelerini değiştirir.

 – Kilide barel takar.

 – Emniyet sistemi takar,

 – Gerekli durumlarda bilirkişilik yapar.

Meslek Kodu: 7222.02

Anahtarcı (Çilingir) Mesleğinde Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipman

Kasa anahtar makinası,

Chip dedektörü,

İşlenmemiş ham anahtar,

Anahtar yapma makinası,

Şifreli bilyeli anahtar makinası,

Matkap, Zımpara taşı,

Çark, El ve tezgâh mengenesi,

Tornavida, Ayarlı pense,

Segman pensesi,

Pim tutma Apartı,

Maymuncuk takımı,

Mastar, Çelik Tel,

Törpü,

Demir ve kıl testere kolu,

Fırçalı taş motoru,

Tesviyeci eğeleri,

Pafta ve kılavuz takımı,

Kumpas, Lokma takımı,

Keski takımı,

Allen anahtar takımı,

Pim tutma apartı,

Barel sökme mili,

Cımbız, Çekiç,

El tezgâhı,

Şarzlı ve akülü matkap,

İskarpela takımı,

El feneri,

Kargaburun,

Teknik endoskopi cihazı,

Şoklama kablosu,

Kulaklık, Pas sökücü,

Master pim seti,

Transponder,

Diagnostik test cihazı

Anahtarcı (Çilingir) Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler A

nahtarcı (Çilingir) olmak isteyenlerin;

 – Mekaniğe ilgili ve yetenekli,

– Sabırlı, dikkatli

– Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,

– Şekiller arasındaki ilişkiyi ve ayrıntıyı algılayabilen,

– Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Anahtarcı (Çilingir) Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Anahtarcı (Çilingir) genellikle kapalı ortamlarda bazen işin durumuna göre açık havada görev yaparlar. Çalışma ortamları gürültülü, titreşimli, kirli ve yağlıdır. İşin durumuna göre zaman zaman nemli, tozlu, kokulu, ıslak ve soğuk ortamlarda da çalışırlar. Günün her saatinde çalışabilirler.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin “Makine Teknolojisi” alanı “Anahtarcılık ve Çilingirlik ” dalında verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için, – En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. – Kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir. – 14 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. – Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği Mesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır. Eğitimin ilk 3 yılı kalfalık, son 1 yılı ustalık eğitimidir. Mesleğin seçimi 9.sınıfta yapılır. Ortak genel kültür dersleri ve meslek dersleri her sınıf seviyesinde verilmektedir. Eğitim haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, 4 gün çıraklık sözleşmesi yapılan işyerlerinde verilmektedir. Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge – Diploma

Meslek eğitiminin 11. sınıfını başarı ile tamamlayanlara kalfalık belgesi, 12. sınıfı başarı ile tamamlayanlara ise ustalık belgesi verilir. Fark derslerini tamamladıkları takdirde meslek lisesi diploması ve mesleğiyle ilgili işyeri açma belgesi alırlar.

Anahtarcı (Çilingir) Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Anahtarcı (Çilingir); yeterli deneyim ve sermayeye sahip olanlar kendi işyerlerini açabilirler. Genellikle meslek, kendi işini kurmaya çok uygundur. Diğer anahtarcılar yanında da iş bularak çalışabilirler.

Eğitim Süresince Kazanç 

3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. – Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. – Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası Kazanç

Kendi işlerini kuranlar aylık olarak en az asgari ücretin 3-4 katı tutarında kazanç elde edebilirler. Kendi işini kuramayanlar başka bir anahtarcı yanında aylık asgari ücret tutarında maaş alarak çalışabilirler.

Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitim Merkezinden diploma alarak mezun olanlar alanın/bölümün devamı niteliğinde olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim (ön lisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler. Çeşitli eğitim ve kurslara katılarak mesleki bilgi ve beceriler artırılabilir.

İş Hayatında İlerleme

Bağımsız işyeri açabilirler.

Benzer Meslekler

Tesviyeci

Ek Bilgiler

Halkın güvenliği açısından meslek bilgilerinin kötü niyetli kişilere verilmemesi gerekmektedir.

GÖREV – İş organizasyonu yapar, – Çevre koruma önlemleri alır, – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular, – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır, – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

 – 3308 Sayılı Kanun – MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

– Meslek elemanları

– Çıraklık Eğitimi Program Kitapçığı

– Türkiye İş Kurumu’nun www.iskur.gov.tr adresindeki Anahtarcı (Çilingir) Meslek Standardı.

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin

 – İlgili eğitim kurumları,

 – Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası www.meb.gov.tr.

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

 – Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: