İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi Nedir? Görev tanımı nedir? Nasıl İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi nasıl olunur? İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi İş İlanları gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi

Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili verileri derleyen ve derlemiş olduğu verileri istatistik teknikleri, istatistiksel paket programları ve yazılım dillerini kullanarak analiz eden, yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunan kişidir.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Görevleri

– Araştırma tekliflerini değerlendirip, hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili deney düzenini ve örnekleme planını hazırlar,

 – Değişik veri toplama yöntemleri ile veri analiz uygulamaları önerir, geliştirir veya uygular,

 – Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar,

 – Verileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler,

– Küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar.

– Bilgileri tablolara işler, etkili bir sunum için grafikler hazırlar,

– Gerek yazılım gerekse donanım anlamında bilişim gereksinimlerine çözümler sunar,

– Pek çok bilim dalı için veri analizi gerçekleştirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve paylaşır.

– İstatistik ve bilgisayar bilimleri alanları ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç ve ekipman

– Bilgisayar ve ekipmanları, paket programlar gibi teknolojik donanımlar,

 – Masa, sandalye gibi ofis ekipmanları,

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi olmak isteyenlerin,

– Sayısal yetenek sahibi,

– Soyut düşünebilme becerisine sahip,

– Dikkatli ve ayrıntılarla uğraşmayı seven,

– Araştırmacı bir yapıya sahip,

– Entelektüel merakı ve üretkenliği olan,

kimseler olmaları gerekir.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Çalışma Ortamı Ve Koşulları

İstatistik ve Bilgisayar Bilimcileri, genellikle çevre ile etkileşimi düşük, kapalı ofis ortamlarında bilgisayar başında çalışırlar. Evden çalışma gibi esnek çalışma şartları da mevcuttur. Zaman zaman alan çalışması yapmaları ve seyahat etmeleri gerekebilir.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Meslek Eğitimi

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi üniversitelerin ilgili fakültelerinin “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri” bölümünde lisans programında verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– YKS (Yükseköğrenim Kurumları) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak,

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okutulan belli başlı dersler; istatistiğe giriş, matematik, bilgisayar kullanımı, veri toplama yöntemleri, çok değişkenli istatistik analiz, karar alma yöntemleri, uygulamalı bilgisayar programlaması, anket tasarımı, dosya organizasyonu ve işlemleri gibi daha çok teorik içeriğe sahip derslerdir.

Ayrıca, bu bölümlerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılmış, bu alanda uygulama yapılabilecek laboratuvar olanakları da bulunmaktadır.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi Eğitimi Veren Üniversiteler

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri (2020Yılı)

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayan bölüm mezunlarına “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri” lisans diploması verilir.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Kamu kurumlarının istatistik birimlerinde ve bilgi işlem merkezlerinde, bankalarda, özel sektörde yer alan araştırma, pazarlama, yazılım, donanım, sigorta, finans şirketlerinde, üniversitelerde akademisyen olarak iş bulma imkânına sahiptirler.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimler programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar kendi alanlarında Öğretmen olarak da çalışabilirler.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi eğitim süresince ve eğitim sonrası kazanç

Eğitim süresince

Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrenim ve harç kredisi ve çeşitli kurum – kuruluşlardan burs alabilirler

Eğitim Sonrası

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlar ise teknik hizmet sınıfının ücretini alır, zam ve tazminatından yararlanır; özel işyerlerinde çalışanlarda ise, başlangıçta asgari ücretin biraz üzerinde veya bulunduğu pozisyona göre daha fazlasını kazanabilirler.

Kendi işyerlerini kuranlarda ise kazanç değişkendir.

Bu meslekte çalışanların ücret düzeyi genellikle yüksek ücretle çalışılan meslekler arasında yer almaktadır.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Mesleki Eğitimde İlerleme

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Bölüm mezunları kamu sektöründe görev alırlarsa, çeşitli kademelere ve yöneticiliğe yükselebilirler.

Matematiksel ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, bilgi sistemleri, pazarlama, aktüerya ve sigortacılık alanında uzmanlaşabilirler. Yazılım şirketlerinde üst düzey yöneticiliğe kadar yükselebilirler; kendi işyerlerini açabilirler.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Mesleğine Benzer Meslekler

İstatistikçi,

Veri Bilimci,

Ekonometrist,

Matematikçi,

– Bilgisayar Teknolojileri Öğretmeni.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi Meslek Kodu: 2120.09

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi ile ilgili Ek Bilgiler

Şirketler veya kurumlar, ürettiği ve topladığı çok miktarda yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış veriden yararlı bilgiler toplamak istediğinden, veri bilimi becerileri talebi son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.

Bir işletmenin operasyonları iyileştirmesine yardımcı olan ve rakiplerine kıyasla rekabet üstünlüğü kazanmak için büyük miktarda veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak için, matematik, istatistik ve bilişim teknolojilerini kullanan kişiye veri bilimcisi ve yaptığı işe veri bilimi denir.

Sosyal beceriler de veri biliminin kritik bir parçasıdır ve birçok işveren, veri bilimcilerini, bir organizasyonun her düzeyindeki insanlara, analiz ettiği verilerden elde ettiği bilgiyi aktarmayı iyi bilen, iyi sunum becerilerine sahip kişiler olmasını bekler.

Veri bilimcileri için eğitim gereksinimleri tipik olarak istatistik, veri bilimleri, bilgisayar bilimi veya matematik alanında lisans derecesini içerir.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi Diğer Ek Görevleri

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

İstatistik Ve Bilgisayar Bilimcisi İş İlanları

Kaynakça

– İlgili eğitim kurumları,

– Eğitimini almış, çalışan kişi ve grupların, görüş ve sosyal medya hesapları,

– İhracat İthalat Bilgi Platformu, www.ihracat.co/

– Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/,

– T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Tebliği

Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası, www.iskur.gov.tr,

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi, http://mbs.meb.gov.tr,

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” www.osym.gov.tr,

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: