Ağ Teknolojileri Elemanı

Ağ Teknolojileri Elemanı ne iş yapar ? Ağ Teknolojileri Elemanı görevleri nelerdir? eğitim düzeyi nedir? meslek kodu nedir?

Ağ İşletmeni/ Ağ Teknolojileri Elemanı : Bilgisayar sistemleri donanım ve yazılım kurulumunu yapan, ağ sistemlerinin kurulumunu ve yönetimini gerçekleştiren, ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlara karşı çözümler üretebilen ve geniş ağ sistemleri yönetimini yapan nitelikli kişidir.

Ağ İşletmeni/ Ağ Teknolojileri Elemanı Görevler i:

Ağ İşletmeni;

– İhtiyaçları değerlendirir ve bu doğrultuda istenilen projeyi analiz eder,

– Projenin algoritmasını çıkarır,

– Ağ kurulacak ortamı oluşturur,

– Oluşturulan ortam için bilgisayar ağının fiziksel kurulumunu gerçekleştirir,

– Temel elektrik ve elektronik uygulamaları yapar.

– Temel Programlama işlemlerini yapar.

– Kurulan bilgisayar ağının testini yapar,

– Geniş ağ sistemleri için yönlendirme yapar,

– Bilgisayar ağını yönetecek sunucu işletim sisteminin kurulumunu yapar ve kullanır,

 – Sunucu işlemlerini düzenler,

 – Yerel ve geniş ağ kurulumunda güvenlik politikalarının düzenlenmesini sağlar,

 – Sanal ağlar (VLAN) sayesinde ağ trafiğini optimize eder,

 – Ağa izinsiz girişlerin engellenmesine yönelik güvenlik ve uyarı sistemlerini kurar,

 – Yabancı dili kullanarak mesleki terimleri takip eder.

 – Ofis programı kullanır.

 – E-Posta sunucu programını kullanır.

Meslek Kodu: 3513.01

Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

– Hub, Swicth,

 Kablosuz erişim noktası,

 Kablosuz ağ kartı,

 Router, Ağ Kartı (NIC)

 – Ağ kabloları (Çift bükümlü (UTP, STP -Cat5, Cat 6, Cat7-) kablo, RJ45 konektör, Ağ (konektör) Pensesi, Ağ (krone –jack için-) pense, Plastik Kanal, RJ 45 jack, RJ 45 Konektör, Kablo test cihazı, Fiber optik bağlantı cihazları, Fiber optik test cihazı

 – Matkap, Testere, Tornavida, Yan Keski, Pense, Elektrik Kablosu, Vida, Pul, Dübel, Lastik Çekiç

– Elektrik Kablosu, Elektrik Bandı, Ölçü Aleti (AVO Metre), Kontrol Kalemi, Patch Pannel, Kabinet,

 – Firewall, Access Point, Wifi Controller, Wifi Scanner” ve “Network Analyser Yazılımı

Ağ İşletmeni/ Ağ Teknolojileri Elemanı B-Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ağ İşletmeni olmak isteyenlerin;

 – Sistemli düşünme gücüne sahip,

 – Matematikle ilgili konularda başarılı,

 – Mekaniğe ilgili ve yetenekli,

 – Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,

 – Dikkatli, sabırlı, tedbirli ve sorumluluk sahibi,

 – Ayrıntılara önem veren,

– Bireysel karar verme yeteneği güçlü olan,

 – Araştırmacı ve kendini yenileyebilen,

– Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine dayanıklı,

 – Grup çalışmasına uyum sağlayabilen,

 – Seyahat engeli olmayan kimseler olmaları gerekir.

Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Ağ işletmenleri, endüstride bilgisayar kullanılan iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Çalıştıkları iş ortamının hizmet ya da üretim özellikleri doğrultusunda çalışma ortamı; tozlu, dumanlı, kokulu, gürültülü, aydınlık, karanlık, soğuk veya sıcak olabildiği gibi, çok temiz ve sağlık açısından ideal büro ortamları da olabilmektedir. Birinci derecede; cihaz, ağ yazılımları ve sunucu işletim sistemleri ile ilgilidir. Ancak meslektaşlarıyla, müşterilerle sürekli iletişim kurmaları gerekir. Ağ işletmenleri özellikle, el aletleri ile çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bilgisayarda çalışanlarda boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar olabilmektedir. Genellikle oturarak çalışırlar ve beden gücünü az kullanırlar. İşyerinin türüne göre tam gün veya yarım gün çalıştıkları gibi hafta sonu çalışmasının yanı sıra iş gereği seyahat etmek ve farklı şehirlerde çalışmak da söz konusu olabilmektedir.

Ağ İşletmeni/ Ağ Teknolojileri Elemanı D-Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

 Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı Ağ İşletmenliği dalında verilmektedir. Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de “Bilişim Teknolojisi” alanı “Ağ İşletmeni” dalında mesleğin eğitimi verilmektedir. Ayrıca Üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

 – Ortaokulu tamamlamış olmak,

 – Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. – Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler. – Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler 10. sınıfta verilmektedir. – 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır. – Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir. Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

 Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir. Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

Ağ İşletmeni/ Ağ Teknolojileri Elemanı E-Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

 Bilgisayarın hayatın her alanına istisnasız girmiş olması nedeni ile bilgisayarın uzmanlık alanlarından olan ağ işletmenliği mesleğini icra eden insanlara duyulan ihtiyaç da aynı ölçüde artmış bulunmaktadır. Ağ işletmenleri kamu-özel ayrımı olmaksızın bilgisayarın bulunduğu tüm işletmelerde rahatlıkla iş bulabilirler. Ayrıca bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Kendi adlarına işyeri de açabilirler. Uluslararası platformda da geçerli olan Microsoft ve Cisco sertifikasyon eğitimleri veren kurumlardan konusunda sertifika kazanmaları halinde iş bulmaları daha da kolay olmaktadır.

F-Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince

 – 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. – Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. – Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar, asgari ücret tutarında; tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin çok üzerinde gelir elde edebilmektedir.

Ağ İşletmeni/ Ağ Teknolojileri Elemanı G-Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı Ağ İşletmenliği dalından mezun olanlar, alanın/bölümün devamı niteliğinde olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim (ön lisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İş Hayatında İlerleme Kendi işyerlerini açabilirler.

Benzer Meslekler

 – Bilgisayar Teknik Servis Elemanı,

 – Sistem İşletmeni

Ağ İşletmeni/ Ağ Teknolojileri Elemanı Ek Görevleri

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça – Meslek elemanları, – Meslek lisesi öğretmenleri, – 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”, – MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2007 – www.megep.meb.gov.tr – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

Ayrıntılı Bilgi İçin

 – İlgili eğitim kurumları,

 – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr –

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

Fotoğraf Abstract vector created by macrovector – www.freepik.com

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d