Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Nedir? Ne İş Yapar? Görev tanımı nedir? hangi eğitimleri alır, benzer meslekler nelerdir? Meslek kodu nedir? gibi sorulara cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Tanımı

Ağaç üzerinde tasarımı yapılan model veya şekli, özel kesici aletlerle oyma tekniğine uygun olarak işleyen ve ağaca şekil veren kişidir.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Görev Tanımı

Tasarımı yapılan işler için araç-gereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın alır,

 – Sağlanan malzemeyi uygun bir şekilde yerleştirir,

 – Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okur, yorumlar ve ağaç üzerine çizim yapar,

 – Malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak, keser,

 Ağaç oymacısı işini;

 – Kesme oyma (Dekupe),

 – Yüzey oymacılığı (Rölyef),

 – Alçak yüzey oymacılığı,

 – Derin yüzey oymacılığı,

 – Doğal şekil oymacılığı tekniklerinden birini veya birkaçını bir arada kullanarak yapar.

 – İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren atölyeye gönderir; özel sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim eder ve gerekiyorsa monte eder,

 – Kullanılan makine araç ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlar, gerekirse basit arızaları onarır.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

 – Ağaç oyma makineleri (dekupaj makineleri, el oyma makineleri ve bıçakları, oyma-kopya makineleri),

 – Oyma kalemleri,

 – Rendeleme aletleri (rendeler, düztabanlar, planyalar vb.),

 – Testereler,

 – Çekiç, tokmak, kerpeten, tornavida vb.

 – Eğe, törpü, sistre,

 – Ölçme, markalama ve kontrol aletleri,

 – Teknik resim araç ve gereçleri,

 – Çeşitli malzemeler (ağaç, tutkal, çivi, zımpara, vida ve gereçler, boya, vernik, cila vb.)

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ağaç oymacısı olmak isteyenlerin;

 – Parçalar arasındaki ilişkileri görebilen,

 – Tasarım, çizim yeteneğine sahip,

 – El becerisi olan,

 – El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

 – Makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

 – Ayrıntılara dikkat edebilen,

 – Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısının Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Ağaç oymacısı atölyelerde çalışır. Genellikle güç pozisyonlarda çalışan ağaç oymacısı ağaçların taşınması, kaldırılması gibi faaliyetlerde bulunur. Çalışma ortamı çok gürültülü, tozlu ve kirlidir. Çalışırken az da olsa makine kazası, elektrik çarpması, kesilme gibi iş tehlikelerine maruz kalabilir. Çalışma saatleri düzenli olup tam gün ve hafta sonu çalışabilir. Çalışırken çıraklarla, mobilyacılarla, meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin “Mobilya ve İç Mekân Tasarımı” alanı“ Mobilya Süsleme Sanatları” dalında verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

 – En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

– Kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.

– 14 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

 – Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır. Eğitimin ilk 3 yılı kalfalık, son 1 yılı ustalık eğitimidir. Mesleğin seçimi 9. sınıfta yapılır. Ortak genel kültür dersleri ve meslek dersleri her sınıf seviyesinde verilmektedir. Eğitim haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, 4 gün çıraklık sözleşmesi yapılan işyerlerinde verilmektedir. Teorik olarak verilen eğitimde; Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi ortak derslerin yanında, Teknik Resim, Meslek Resmi ve Meslek Bilgisi gibi meslek dersleri de verilmektedir. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra Toplam Kalite Yönetimi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik ile İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Meslek eğitiminin 11. sınıfını başarı ile tamamlayanlara kalfalık belgesi, 12. sınıfı başarı ile tamamlayanlara ise ustalık belgesi verilir. Fark derslerini tamamladıkları takdirde meslek lisesi diploması ve mesleğiyle ilgili işyeri açma belgesi alırlar.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

 Çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mobilya imal eden atölyeler, ağaç oymacılığı üzerine çalışan atölyeler bunların başında gelmektedir. Hediyelik eşya imal eden işyerleri de önemli istihdam yerleridir. Ağaç oymacılığı alanında yetişmiş kişi için istihdam alanları oldukça sınırlıdır. Birçok atölye başka alanlara kaydığı veya kapandığı için bir yandan yeni eleman yetişmemekte, diğer yandan yetişmiş eleman isteği pek olmamaktadır. Üretim artmadığı, piyasa canlanmadığı için atölyeler mevcut kadrolarını korumakla varlığını sürdürmektedir. Ağaç oymacılığı mesleği teknolojik gelişmelerin sonucunda eski önemini yitirmiştir. Bunun en önemli nedeni de el emeğiyle üretilen malların, makinelerle yapılan seri üretim karşısında rekabet şansının kalmamasıdır.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

 Eğitim Süresince

– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

 – Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. – Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası

 Mesleki eğitim sonrası ücret durumu ise kalfalık düzeyindeki kişi için asgari ücretin 2 katı; ustalık seviyesinde olanlar için de 4 katı olabilmektedir.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme

Mesleki Eğitim Merkezinden diploma alarak mezun olanlar alanın/bölümün devamı niteliğinde olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim (ön lisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler. Çeşitli eğitim ve kurslara katılarak mesleki bilgi ve beceriler artırılabilir.

İş Hayatında İlerleme

– Bağımsız işyeri açabilirler.

Meslek Kodu: 7522.17

Benzer Meslekler

 – Mobilyacı,

 – Doğramacı.

EK BİLGİLER GÖREV

 – İş organizasyonu yapar,

 – Çevre koruma önlemleri alır,

 – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

 – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

 – Meslek elemanları,

 – 3308 Sayılı Kanun,

 – MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 – Çıraklık Eğitimi Program Kitapçığı

 – “Ağaç Oymacılığı Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı” T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü, ANKARA – 1993,

 – “Türk Meslekler Sözlüğü” TİK Genel Müdürlüğü, ANKARA – 1983,

 – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

Ayrıntılı Bilgi İçin

 – İlgili eğitim kurumları,

 – MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

 – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

 – T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Tree photo created by prostooleh – www.freepik.com

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: