Animatör-Eğlence Hizmetleri

Animatör kimdir_ne iş yapar? görev tanımı nedir? iş alanları nelerdir meslek kodu nedir? gibi sorulara cevaplar aşağıdadır.


Animatör Tanımı:
İzleyicilerin eğlenmeleri için sahne sanatları, güzel sanatlar, spor ve oyun aktiviteleri planlayan, organize eden ve bu faaliyetleri gerçekleştiren, tiyatro, yarışma ve dans gibi çeşitli sahne gösterilerinde rol ve/veya görev alan meslek elemanıdır

A- GÖREVLER
Animasyon, canlandırma demektir. Animatör, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle izleyicileri eğlendirmeye çalışır. Bunun için;

 • Tatil yapmaya gelen insanların; yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptar,
 • Tatil yerinin olanakları çerçevesinde beklentileri karşılayacak bir animasyon programı hazırlar ve uygular,
 • Animasyon aktiveler esnasında olabilecek tehlikelere karşı önlemler alır,
 • Fuarlarda ve reklam kampanyaları gibi yerlerde görev yaparken, tanıtılması istenen ürün ve hizmeti hedef kitleye en iyi şekilde anlatır.

 • KULLANILAN ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN
  Animatörün çok yönlü kişiliği ve çok çeşitli hedef kitlesi olduğundan kullandığı araçlar da çeşitlidir.
  Aşağıda bunlardan birkaç örnek verilmiştir:
 • Su sporlarıyla ilgili araçlar,
 • Çeşitli müzik aletleri,
 • Harita, pusula, kitap, dergi,
 • Tenis, masa tenisi, voleybol, futbol, kayak gibi oyunların araç gereci ve
 • Reklam sektörünün kullandığı araç-gereçler, bunlardan bazılarıdır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Animatörlerin,

 • Düşüncelerini sözel olarak ifade edebilmeleri,
 • Başkalarını etkileme ve ikna etme özelliklerinin olması,
 • Yaratıcı olmaları,
 • Çabuk karar vermeleri ve kararlarını uygulayabilmeleri,
 • İnsanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmaları,
 • Sabırlı ve coşkulu olmaları gerekir. olmalıdırlar.
  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Animatör, turistik tesislerde, fuarlarda, radyo ve televizyon şirketlerinde çalışabilir. Çalışma ortamı çok değişken olup, görev hem kapalı, hem açık
  mekânlarda yürütülür. Çalışma saati de değişken olup geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerini de kapsayabilir.
  Animatör, çalışmalarında birinci derecede insanların duyguları ve ihtiyaçları ile ilgilidir. Bu nedenle animatörlük, insan ilişkilerinden hoşlanan kişilere daha uygun bir meslektir.
  Animatör,
 • Turist kafileleriyle (yerli-yabancı),
 • Tanıtım ve reklam yapılacak hedef kitle ile
 • Otel, motel, tatil köyü personeliyle,
 • Çalışma arkadaşlarıyla,
 • Amirleri ile iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Eğlence Hizmetleri alanı, Animatörlük dalında verilmektedir.
Ayrıca; üniversitelere bağlı Fakültelerin “Animasyon” programında ve bazı turistik tesislerde kurslar düzenlenerek de mesleğin eğitimi verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

 • Ortaokulu tamamlamış olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.
  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
 • Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler 10. sınıfta verilmektedir.
  1. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
 • Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir. Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.
  EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
  Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Yüksekokuldan mezun olan öğrencilerin, aldıkları mesleki eğitim ve deneyimler doğrultusunda, oteller, seyahat acentaları, tatil köyleri, yiyecek içecek işletmeleri ve resmi kuruluşlarda görev alabilmektedirler.
Animatörlük veya animasyon ülkemiz için yeni bir kavramdır. Bu nedenle de istihdam olanakları sınırlıdır ve “sürekli istihdam” yerine “geçici
istihdam” yöntemi uygulanmaktadır. Turizm sektörünün önemi arttıkça ve olaya bilimsel yaklaşıldıkça animasyonluk mesleğinin geleceği de parlak olacaktır. Ülkemiz bunun için uygun potansiyel oluşturmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

 • 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde
  personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.
 • Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
 • Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.
  EĞİTİM SONRASI
  Eğitim sonrası yeni işe başlayan animatör en az asgari ücret düzeyinde bir ücret almaktadır. Bu ücret deneyim arttıkça ve yetenek durumuna göre
  yükselmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Meslek liselerinin Animatörlük dalından mezun olanlar, alanın/bölümün devamı niteliğinde olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim
(ön lisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Meslekte ilerleme genellikle daha yüksek ücretle çalışma veya daha büyük tesislerde görev yapma şeklinde olur. Ancak, mesleğin çok yönlü bir yapısının olması belli bir branşta uzmanlaşmaya neden olabilir (Spor animatörü, ziyaret
ve gezi animatörü, dans kulüpleri animatörü, spor organizatörleri, yarışma organizatörleri vb.). Kişi belli bir aşamadan sonra daha sabit görevlere (idarecilik, organizatörlük vb.) gelebilir.

Meslek Kodu : 2659.09


H- EK BİLGİLER
GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 • I- KAYNAKÇA
 • Meslek elemanları,
 • “TURİSTİK İSTASYONLARDA ANİMASYON” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, No:51,
 • www.cesmemyo.ege.edu.tr.
 • http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/ErkekTekGenelge55/Ek1istihdam.htm – 12/09/2006
 • “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği” (Yayınlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı:03.07.2002/24804)
 • http://idb.meb.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/METE_yonetmeligi.htm, 12/09/2006
 • Dünya Turizm Örgütü Yayınları, Ankara – 1983,
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
  İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
  Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: