Arkeolog Nedir? Ne İş Yapar?

Arkeolog Nedir? Ne İş Yapar? Arkeolog Meslek kodu Nedir?

Arkeolog Meslek Tanımı : İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkarma, inceleme, değerlendirme ve koruma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Arkeolog Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eski çağlardan kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapmak,
b) Kazılardan elde edilen eserleri temizlemek,
c) Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım restorasyonunu yapmak,
d) Eserlerin kaydını tutmak, korunmasını sağlamak ve halkın bilgisine sunmak,
e) SİT alanı belirleme çalışmalarına temel oluşturan raporlar hazırlamak,
f) Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptamak ve kaydını tutmak, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlamak,
g) Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Arkeolog Meslek Kodu: 2632.05

Meslek Adı : Arkeolog

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Sosyologlar, Antropologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: