Büyükşehir Belediye Başkanı Nedir? Ne İş Yapar?

Büyükşehir Belediye Başkanı Nedir? Ne İş Yapar? Büyükşehir Belediye Başkanı Meslek Kodu Nedir?

Büyükşehir Belediye Başkanı Meslek Tanımı : Büyükşehir belediyesi teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare eden kişidir.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ne İş Yapar?; Belediyenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
b) Beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
c) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek,
d) Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
e) Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans kıstaslarını belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
f) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak,
g) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak,
h) Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak,
i) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak,
j) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak,
k) Karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak,
l) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek,
m) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek,
n) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak,
o) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek,
p) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Meslek Kodu : 1111.06

Meslek Adı : Büyükşehir Belediye Başkanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Kanun Yapıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: