Kategoriler
Genel Meslekler Meslekler Sözlüğü

Lif Ve Polimer Mühendisi Nedir?

Lif Ve Polimer Mühendisi nedir? Görev tanımı nedir? Lif Ve Polimer Mühendisi nasıl olunur?

Lif Ve Polimer Mühendisi

Doğal ve sentetik lifler, polimer malzeme (termoplastik, termoset ve elastomer) ve lif ve polimer malzemelerde oluşan kompozit yapıların geliştirilmesi, bu malzemelerin sentezi, karakterizasyonu, ürün ve süreçler ile makine ve ekipmanların verimli çalışmasını sağlayacak şekilde, ürün ve süreç yönetimi yapan kişidir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Görev Tanımı

– Sentetik ve suni liflerin üretilmesini, doğal liflerin işlenmesini sağlar.

– Termoset, termoplastik ve elastomer polimerlerin şekillendirilerek nihai ürüne dönüştürülmesi sürecini yürütür.

– Ham maddenin eriyik hale gelmesi, belli bir akışkanlığa gelmiş ham maddenin bir kalıpta şekillendirilmesi, gerekirse pişirilmesi ve soğutulması sonrası, nihai ürün elde edilmesi işlemlerini yapar.

– Lif ve polimer malzemelerden kompozit yapılar üretir.

– Endüstriyel süreçlerde lif ve polimer ve kompozit malzemelerin kalite süreçlerini yürütür.

– Lif ve polimer malzeme esaslı mamul ve/veya yarı mamul üretimin, istenilen miktarda, zamanda ve kalitede gerçekleşmesini sağlar.

– Yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili akademik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.

– Yeni polimer ve kompozit sentezi ve modifikasyonu sürecinde yer alır.

Lif Ve Polimer Mühendisi Mesleğinde kullanılan araç Gereç ve ekipman

– Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) sistemleri ve ekipmanları

Plastik, kauçuk, kompozit ve lif üretimi ve sentezinde kullanılan malzeme ve makineler,

– Tahribatlı ve tahribatsız malzeme karakterizasyon test ve analiz cihazları.

Lif Ve Polimer Mühendisi  Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Lif ve Polimer Mühendisi olmak isteyenlerin;

– Sayısal düşünme gücüne sahip,

– Fen bilimlerinde başarılı,

– Bilimsel merakı olan,

– Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme gücüne sahip,

– İyi gözlem yapabilen, ayrıntılara dikkat eden, yaratıcı,

– El becerisi ve el-göz eşgüdümü yüksek,

– Sorumlu, sabırlı ve düzenli,

– Polimer esaslı malzemelere karşı alerjisi olmayan,

– Organik kimyaya ilgi duyan,

– Problem çözme tekniklerini bilen,

– Takım çalışmasına uygun,

kimseler olmaları gerekmektedir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Kamu kurum ve kuruluşlarında, fabrikalarda, Ar-Ge merkezlerinde ve laboratuvarlarda, üniversitelerde çalışmaktadırlar. Lif ve Polimer Mühendisleri işlerini yaparken teknikerler, teknisyenler, diğer mühendisler, işçiler, kalite kontrol ve kalite güvence personeli, üretimle ilgili yöneticiler ve diğer çalışanlarla etkileşim halindedir

Lif Ve Polimer Mühendisi Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, yükseköğretim kurumlarının mühendislik fakültesi, “Lif ve Polimer Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı(DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Lif ve Polimer Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Eğitim süresi 4 yıldır. Buna ilave %30 veya %100 İngilizce lisans eğitiminin söz konusu olması durumunda 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı mecburidir.

Hazırlık öncesinde İngilizce yeterlik sınavını geçenler hazırlık sınıfı okumadan lisans eğitimine devam edebilirler.

Hazırlık okunmadığı takdirde 4 yıl, okunduğu takdirde mesleğin eğitim süresi ortaöğretimden sonra 4+1 yıldır. Eğitim süresince temel mühendislik ve lif ve polimer mühendisliği mesleki dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Lif ve Polimer Mühendisliği” lisans diploması verilir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Lif ve Polimer Mühendisleri yurt içi ve yurt dışında sanayinin pek çok alanında hizmet veren firmaların üretim, AR-GE, kalite kontrol, hammadde kontrol, satış ve pazarlama departmanlarında çeşitli kademlerde iş bulma imkanına sahip olabilirler.

Bunun yanı sıra farklı özelliklere sahip polimer malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi ile ilgili ülkemizdeki üniversitelerde ve dünyadaki diğer pek çok saygın üniversitede yürütülen akademik çalışmalarda da yer alabilirler.

Polimer esaslı malzemelerin (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) üretim süreçlerini içeren her türlü işletmenin araştırma, geliştirme, kalite kontrol ve laboratuvar birimlerinde görev yapabilir ve bu birimlerin sorumlu müdürlüğünü yürütebilirler.

Polimer esaslı malzemeler (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) işleyen imalathane ve fabrika kurabilirler. Her türlü mesleki danışmanlık ve temsilcilik yapabilir, ticari faaliyette bulunabilirler.

Polimer esaslı malzemeler (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) sektöründe üretim Marmara Bölgesinde daha gelişmiş olduğundan bu bölge iş bulma açısından diğer bölgelerimizden daha avantajlıdır. Bölüm mezunları gelecekte ihtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında çalışma imkânı bulabilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Maaşı

Eğitim Süresince

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası

Kamuda ilk işe başlayan bir mühendis asgari ücretin yaklaşık 3-4 katı ücretle çalışmaktadır. Özel sektörde ise ücret, çalışılan iş yeri ve deneyime göre değişiklik göstermektedir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisans mezuniyeti sonrası yüksek lisans ve doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Özel sektöre ait işyerlerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yöneticilik, genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Mesleğine Benzer Meslekler

– Tekstil Mühendisi

– Polimer Mühendisi,

– Metalurji ve Malzeme Mühendisi

– Malzeme Bilimi Mühendisi

– Kimya Mühendisi

– Biyo Mühendisi

_______________________________________________________

Lif Ve Polimer Mühendisi Ek Bilgiler

Lif Ve Polimer Mühendisi Ek Görevler

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

– Üniversiteler

– Meslek Elemanları

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Kategoriler
Genel Meslekler Sözlüğü

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Nedir? Ne İş Yapar? Görev tanımı nedir? hangi eğitimleri alır, benzer meslekler nelerdir? Meslek kodu nedir? gibi sorulara cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Tanımı

Ağaç üzerinde tasarımı yapılan model veya şekli, özel kesici aletlerle oyma tekniğine uygun olarak işleyen ve ağaca şekil veren kişidir.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Görev Tanımı

Tasarımı yapılan işler için araç-gereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın alır,

 – Sağlanan malzemeyi uygun bir şekilde yerleştirir,

 – Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okur, yorumlar ve ağaç üzerine çizim yapar,

 – Malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak, keser,

 Ağaç oymacısı işini;

 – Kesme oyma (Dekupe),

 – Yüzey oymacılığı (Rölyef),

 – Alçak yüzey oymacılığı,

 – Derin yüzey oymacılığı,

 – Doğal şekil oymacılığı tekniklerinden birini veya birkaçını bir arada kullanarak yapar.

 – İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren atölyeye gönderir; özel sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim eder ve gerekiyorsa monte eder,

 – Kullanılan makine araç ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlar, gerekirse basit arızaları onarır.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

 – Ağaç oyma makineleri (dekupaj makineleri, el oyma makineleri ve bıçakları, oyma-kopya makineleri),

 – Oyma kalemleri,

 – Rendeleme aletleri (rendeler, düztabanlar, planyalar vb.),

 – Testereler,

 – Çekiç, tokmak, kerpeten, tornavida vb.

 – Eğe, törpü, sistre,

 – Ölçme, markalama ve kontrol aletleri,

 – Teknik resim araç ve gereçleri,

 – Çeşitli malzemeler (ağaç, tutkal, çivi, zımpara, vida ve gereçler, boya, vernik, cila vb.)

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ağaç oymacısı olmak isteyenlerin;

 – Parçalar arasındaki ilişkileri görebilen,

 – Tasarım, çizim yeteneğine sahip,

 – El becerisi olan,

 – El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

 – Makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

 – Ayrıntılara dikkat edebilen,

 – Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısının Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Ağaç oymacısı atölyelerde çalışır. Genellikle güç pozisyonlarda çalışan ağaç oymacısı ağaçların taşınması, kaldırılması gibi faaliyetlerde bulunur. Çalışma ortamı çok gürültülü, tozlu ve kirlidir. Çalışırken az da olsa makine kazası, elektrik çarpması, kesilme gibi iş tehlikelerine maruz kalabilir. Çalışma saatleri düzenli olup tam gün ve hafta sonu çalışabilir. Çalışırken çıraklarla, mobilyacılarla, meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin “Mobilya ve İç Mekân Tasarımı” alanı“ Mobilya Süsleme Sanatları” dalında verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

 – En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

– Kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.

– 14 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

 – Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır. Eğitimin ilk 3 yılı kalfalık, son 1 yılı ustalık eğitimidir. Mesleğin seçimi 9. sınıfta yapılır. Ortak genel kültür dersleri ve meslek dersleri her sınıf seviyesinde verilmektedir. Eğitim haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, 4 gün çıraklık sözleşmesi yapılan işyerlerinde verilmektedir. Teorik olarak verilen eğitimde; Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi ortak derslerin yanında, Teknik Resim, Meslek Resmi ve Meslek Bilgisi gibi meslek dersleri de verilmektedir. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra Toplam Kalite Yönetimi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik ile İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Meslek eğitiminin 11. sınıfını başarı ile tamamlayanlara kalfalık belgesi, 12. sınıfı başarı ile tamamlayanlara ise ustalık belgesi verilir. Fark derslerini tamamladıkları takdirde meslek lisesi diploması ve mesleğiyle ilgili işyeri açma belgesi alırlar.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

 Çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mobilya imal eden atölyeler, ağaç oymacılığı üzerine çalışan atölyeler bunların başında gelmektedir. Hediyelik eşya imal eden işyerleri de önemli istihdam yerleridir. Ağaç oymacılığı alanında yetişmiş kişi için istihdam alanları oldukça sınırlıdır. Birçok atölye başka alanlara kaydığı veya kapandığı için bir yandan yeni eleman yetişmemekte, diğer yandan yetişmiş eleman isteği pek olmamaktadır. Üretim artmadığı, piyasa canlanmadığı için atölyeler mevcut kadrolarını korumakla varlığını sürdürmektedir. Ağaç oymacılığı mesleği teknolojik gelişmelerin sonucunda eski önemini yitirmiştir. Bunun en önemli nedeni de el emeğiyle üretilen malların, makinelerle yapılan seri üretim karşısında rekabet şansının kalmamasıdır.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

 Eğitim Süresince

– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

 – Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. – Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası

 Mesleki eğitim sonrası ücret durumu ise kalfalık düzeyindeki kişi için asgari ücretin 2 katı; ustalık seviyesinde olanlar için de 4 katı olabilmektedir.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme

Mesleki Eğitim Merkezinden diploma alarak mezun olanlar alanın/bölümün devamı niteliğinde olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim (ön lisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler. Çeşitli eğitim ve kurslara katılarak mesleki bilgi ve beceriler artırılabilir.

İş Hayatında İlerleme

– Bağımsız işyeri açabilirler.

Meslek Kodu: 7522.17

Benzer Meslekler

 – Mobilyacı,

 – Doğramacı.

EK BİLGİLER GÖREV

 – İş organizasyonu yapar,

 – Çevre koruma önlemleri alır,

 – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

 – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

 – Meslek elemanları,

 – 3308 Sayılı Kanun,

 – MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 – Çıraklık Eğitimi Program Kitapçığı

 – “Ağaç Oymacılığı Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı” T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü, ANKARA – 1993,

 – “Türk Meslekler Sözlüğü” TİK Genel Müdürlüğü, ANKARA – 1983,

 – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

Ayrıntılı Bilgi İçin

 – İlgili eğitim kurumları,

 – MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

 – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

 – T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Tree photo created by prostooleh – www.freepik.com

Kategoriler
Genel SGK

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi nasıl yapılır?

İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/form_ve_dilekceler/formlar; E32 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu)

Kamu çalışanları için iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimlerine yönelik henüz elektronik bir sistem oluşturulmadığından, bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Kategoriler
Genel SGK

İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildirimi ne zaman yapılabilir?

Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesi en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.sgk.gov.tr