Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nedir? Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ne İş Yapar? Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Meslek Tanımı : Görev yaptığı ceza infaz kurumunu, mevzuata ve yetkili mercilerce verilen emirlere göre yöneten ve maiyetinde çalışanları sevk ve idare eden kişidir.
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurum personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde gözetim ve denetim hakkını kullanmak,
b) Kurum personeline verilen yazılı veya sözlü emirlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve denetlemek,
c) Mevzuat ve yetkili mercilerce verilen emirler çerçevesinde kurumun genel idare ve iş yurduna ait hesap işlerinin yürütülmesini ve denetimini yapmak,
d) Hükümlülerin iyileştirilmesi, bilgilerinin artırılması, atölye çalışmaları, kişisel uğraşlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması bakımından mevzuat hükümlerini uygulamak ve sağlık durumlarıyla yakından ilgilenmek,
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile bakanlıklar tarafından istenilen istatistiki bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak ve Cumhuriyet başsavcılığına sunmak,
f) Haftada en az bir defa olmak üzere gündüzleri, on beş günde en az bir defa olmak üzere de geceleri kurumun bütün faaliyetlerini tetkik ederek, işlerin mevzuat ve emirler çerçevesinde yürüyüp yürümediğini denetlemek ve aldığı sonuçları ve gördüğü eksiklikleri denetleme defterine kaydetmek ve takip etmek,
g) Kurum hizmetleriyle ilgili genel ihtiyaçları, öncelikleri, bir sonraki yılda yapılacak işleri belirlemek ve bu konularla ilgili tahmini gider verilerini hazırlayarak Bakanlığa sunmak,
h) Asayiş, güvenlik, sağlık ve benzeri konularda ortaya çıkan sorunlarla ilgili gecikmeksizin önlem almak, önlemlerin yetersiz kalması halinde, durumu derhal cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Bakanlığa bildirmek,
i) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Meslek Kodu : 1349.10

Meslek Adı : Ceza İnfaz Kurumu Müdürü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: