Dil Bilimci (Filolog) Nedir? Ne İş Yapar?

Dil Bilimci (Filolog) Nedir? Ne İş Yapar? Dil Bilimci (Filolog) Meslek Kodu Nedir?

Dil Bilimci (Filolog) Meslek Tanımı : Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen, araştıran kişidir.

Dilbilimci Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnsanın dil yetisinin görünümlerini, beyindeki dil üretim mekanizmasının işleyişini ortaya koymak,
b) İngilizce, Almanca, Türkçe, Lehçe gibi tek tek dillerin yapılarına yönelik betimlemeler sunmak,
c) Dilin yazılı ve sözlü olarak kullanımına yönelik genel kuralları, eğilimleri (yazılı dilin sözdizimsel görünümleri, yazılı metin türleri, konuşma türleri, konuşma eyleminin görünümleri gibi) ortaya koymak,
d) Dil ile kültürün ilişkilenişi çerçevesinde, tek tek diller için dil kullanımındaki normları (dilin toplumsal değişkelere göre kullanımı, dilin bireyin iletişimsel amaçlarına göre kullanımı gibi) saptamak,
e) Dilin nasıl edinildiğini ve nasıl öğretilmesi gerektiğini sorgulamak,
f) Anadili öğretimi, yabancı dil öğretimi gibi doğrudan dille ilgili olan alanlara, çalışma yöntemi ve teknikleri sunmak,
g) İnsanın ve dilin evrimini incelemek, dilin tarihsel gelişimi hakkında deliller sunmak,
h) Belirli bir dilde ya da dillerde metinleri derleyerek dilin kullanımına yönelik derlemler oluşturmak ve bu derlemlerden yola çıkarak betimleme ve açıklamalarda bulunmak,
i) Dil kayıpları, dil bozulmaları konusunda klinik olguları değerlendirerek, bu olgulara ilişkin kuramsal açıklamalarda bulunmak,
j) Dille ilgili adli konularda analizler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dil Bilimci (Filolog) Meslek Kodu : 2643.01

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu : Çevirmenler (Yazılı Ve Sözlü) , Yorumcular Ve Diğer Dilbilimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: