Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni Meslek kodu nedir?

Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde dağıtım şebekesi teçhizatını kullanarak ve ilgili ölçü-test araç veya ekipman yardımıyla, her türlü kablonun ve trafonun kontrolü, ayarlanması, bakım ve onarım sonrası testi, gerekli durumlarda kurulumu ve sökülmesi işlerinde çalışan kişidir.
Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,
b) Risk etmenlerini azaltmak,
c) Tehlike anında acil durum prosedürlerini uygulamak,
d) Topraklama işlemlerini yapmak,
e) Topraklamayı kaldırmak,
f) Çevre koruma faaliyetlerini yürütmek,
g) Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak,
h) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak,
i) İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek,
j) Çalışma taşıt, alet ve donanımını korumak ve talimatlara uygun bakımlarını sağlamak,
k) Yapılacak işi tespit etmek,
l) Arıza giderme ve/veya bakım çalışması öncesi planlama yapmak,
m) Çalışmada kullanılacak malzemeyi hazırlamak,
n) Arızalı teçhizat ve bölgeyi ayırmak (izole etmek),
o) Arıza tespiti yapmak,
p) Yeni tesis, bakım sonrası test çalışmalarını gerçekleştirmek,
q) Güzergâh tespit çalışmalarını gerçekleştirmek,
r) Arıza tespiti, yeni tesis ve bakım sonrası test ve güzergâh tespit çalışmalarının sonuçlarını raporlamak,
s) İyileştirme önerilerinde bulunmak,
t) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni Meslek Kodu : 3113.35

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: