İl Belediye Başkanları Nedir? Ne İş Yapar?

İl Belediye Başkanları Nedir? Ne İş Yapar? İl Belediye Başkanları Meslek kodu Nedir?

İl Belediye Başkanları Meslek Tanımı : Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare eden, kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapan ve yetkileri kullanan kişidir.
Belediye Başkanı ne iş yapar?; belediyenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
b) Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
c) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek,
d) Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
e) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,
f) Meclise ve encümene başkanlık etmek, belediye personelini atamak,
g) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
h) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
i) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
j) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak,
k) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,
l) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek,
m) Şartsız bağışları kabul etmek,
n) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,
o) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak,
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İl Belediye Başkanları Meslek Kodu : 1111.07

Meslek Adı : İl Belediye Başkanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Kanun Yapıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: