İl Planlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

İl Planlama Uzmanı Nedir? İl Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? İl Planlama Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

İl Planlama Uzmanı Meslek Tanımı : Kendi başına ve belli bir süre içerisinde, çalıştığı birimin görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapma, bunlarla ilgili raporlar hazırlama ve bağlı bulundukları yöneticilere verme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.
İl Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kendisine verilen konulara ait çalışmaları Bakanlık genel hizmet politikası ve Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün çalışma esas ve ilkeleri ile çalışma planı ve yıllık çalışma programlarına göre yürütmek,
b) Uygulamada karşılaşılan aksaklık ve sorunları gidermek için gerekli önlemleri almak, kendi yetkisi dışında bulunanlar için öneride bulunmak,
c) Kendisine verilen konularda bizzat, grup halinde verilen konularda da yapılacak iş bölümüne göre çalışmak, çalışma grubu başkanlığı kendisine verildiğinde grup elemanları arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalar arasında koordinasyonu sağlamak,
d) Çalışmaları daha verimli kılacak yeni yöntemler önermek, belirlediği eğitim ihtiyaçları konusunda merkezde ilgili daire başkanına, illerde il planlama ve koordinasyon müdürüne önerilerde bulunmak,
e) Bakanlık ve illerdeki eğitim çalışmalarına katılmak, gerektiğinde öğreticilik yapmak,
f) Görevlendirildiği toplantılara ve çalışmalara katılmak ve sonuçlarını rapor halinde bildirmek,
g) Kendisine verilen konularda danışmanlık yapmak ve görüşlerini yazılı veya sözlü olarak bildirmek,
h) Çalıştığı birimin görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, hazırlayacakları raporları bağlı bulundukları yöneticilere vermek,
i) Verilecek diğer görevleri yapmak,
j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İl Planlama Uzmanı Meslek Kodu : 2635.12

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: