İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Nedir? Ne İş Yapar?

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Nedir? Ne İş Yapar? İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Meslek kodu Nedir?

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Meslek Tanımı : Kişilerin yaşam rolleri ve bunlarla ilgili olarak kendine bakım ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktivitelerini kullanarak sağlık ve iyi olma halini, bağımsız yaşam ve toplumsal katılımlarını arttıran kişidir.
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunmak,
b) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirmek, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapmak,
c) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu fonksiyonel seviyelerini değerlendirmek, günlük aktivitelerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamalar yapmak,
d) Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirmek,
e) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile yardımcı araç-gereçleri belirlemek ve kullanımını öğretmek,
f) Bireysel ve grup olarak amaca yönelik mesleki, sosyal, sanatsal, oyun ve eğitim aktivitelerini rehabilitasyon programları içinde planlamak ve uygulamak,
g) Duyusal işlem bozukluğu olan tüm bireylere duyu algı motor bütünleşme ile ilgili değerlendirmeleri yapmak ve müdahale programını uygulamak,
h) Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirmek ve toplumsal katılımı arttırıcı müdahale yaklaşımlarında bulunmak,
i) Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme yapmak ve rehabilitasyon programlarını uygulamak,
j) Engelli ve Dezavantajlı bireylerin çalışma kapasitesini değerlendirmek ve mesleki rehabilitasyon uygular, yardımcı teknoloji kullanımı için eğitim vermek,
k) Engelli, yaşlı, çocuk ve dezavantajlı tüm gruplar için aile ve bakım verenlere eğitim yapmak,
l) Erken müdahale programlarında duyu algı bilişsel gelişimi değerlendirmek ve koruyucu, destekleyici ve iyileştirici müdahale programlarını uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Meslek Kodu : 2264.04

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Fizyoterapistler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: