İtfaiye Grup Amiri Nedir? Ne iş yapar?

İtfaiye Grup Amiri Nedir? Ne iş yapar? İtfaiye Grup Amiri Meslek kodu Nedir?

İtfaiye Grup Amiri Meslek Tanımı : İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.
İtfaiye Grup Amiri Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,
b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
c) Motorlu taşıtlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal bakım ve onarımlarını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,
d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak,ve 1/25.000`lik şehir haritası üzerine işlemek,
f) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak,değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
h) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
i) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak ,talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,
j) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,
k) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,
l) Yangın İhbar Raporunun doldurulmasını sağlamak,
m) Yangın raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,
n) Sınav kurulu üyeliği yapmak,
o) Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
p) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İtfaiye Grup Amiri Meslek Kodu : 1349.14

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d