Kemoterapi Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

Kemoterapi Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar? Kemoterapi Hemşiresi Meslek kodu Nedir?

Kemoterapi Hemşiresi Meslek Tanımı : Hastanelerin kemoterapi servislerinde hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu nitelikli sağlık personelidir.
Kemoterapi Hemşiresi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaya uygulanacak tedavi hakkında gerekli olan bilgiyi almak,
b) Üniteye kabul edilen hastanın üniteye uyumunu sağlamak ve psikolojik destek sağlamak,
c) Kemoterapi uygulamadan önce ilaç almayı engelleyecek durumlar (infeksiyon, kilo kaybı, toksisite, ilaçların yan etki vb.) yönünden hastayı değerlendirmek, gerektiğinde hekime bilgi vermek, Kemoterapi alması planlanan hastanın kemoterapi protokolünün uygunluğunu (doz, ilaç veriliş yolu, tedavi şeması vb.) değerlendirmek ve hastaya bilgi vermek,
d) İlaçları hazırlarken; ilaç hazırlama ortamı, biyolojik güvenlik kabini, kişisel koruyucu araçlar, hazırlık sırasında kullanılan diğer araç-gereçlere yönelik tüm güvenlik önlemlerini ?T.C. Sağlık Bakanlığı Antineoplastik İlaçlarla Güvenli Çalışma Rehberi? doğrultusunda alınmasını sağlamak,
e) Antineoplastik ilaç hazırlanması-uygulanması sırasında kontamine olmuş materyallerin ve atıkların uygun koşullarda toplanması, uzaklaştırılması için ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
f) Antineoplastik ilaç uygulanan hastaların vücut sıvıları ve atıklarına maruz kalınabilecek her türlü işlemde koruyucu önlemleri almak, ve alınmasını sağlamak
g) Hazırlanan ilacın adını, dozunu, hazırlanma saatini yazarak ilacın üzerine etiketlemek,
h) Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydetmek, uygulamak, etki ve yan etkilerini izlemek, kaydetmek,
i) Kemoterapi öncesi uygun damar yolu açıklığını sağlamak, ilaçları hekim istemi doğrultusunda uygulamak,
j) Hastayı işlem sırasında oluşabilecek yan etki ve komplikasyonlar hakkında bilgilendirmek, yan etkileri gözlemek (alerjik reaksiyon, ekstravazasyon vb.), gerekirse bağımsız ya da hekim istemine göre girişimlerde bulunmak,

Kemoterapi Hemşiresi Meslek Kodu : 2221.15

Meslek Adı : Kemoterapi Hemşiresi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: