Mübaşir Nedir? Ne İş Yapar?

Mübaşir Nedir? Ne İş Yapar? Mübaşir Meslek kodu Nedir?

Mübaşir Meslek Tanımı : Mahkemelerde, duruşma sırasında sanık, tanık ve diğer tarafların mahkeme salonuna çağrılması, oturacakları yerlerin gösterilmesi vb. görevleri yürüten kişidir.
Mübaşir Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Duruşma esnasında sırası gelen tarafları ve tanıkları mahkeme salonuna almak üzere çağırmak,
b) Tarafları duruşma salonuna alarak duracakları yeri göstermek,
c) Tarafların verdiği belge, delil teşkil eden evrak ve dokümanları hâkime sunmak,
d) Duruşmanın disiplinini sağlamak üzere hâkim tarafından verilen emirleri yerine getirmek,
e) Duruşmada söz söyleyecek kişinin sözünü ayakta söylemesi ve karar sırasında salonda bulunan herkesi ayağa kalkması için uyarmak,
f) Taraflara, duruşma ertelenmesi durumunda yeni duruşma tarihini bildiren yazılı kâğıt vermek,
g) Mahkeme başkanı veya hâkimin uygun görmesi durumunda Yazı İşleri Müdürünün denetiminde kalem işlerinde çalışmak,
h) Mahkeme tarafından yazılan yazıları zimmet defterine kaydedip ilgili muhataplara teslim etmek,
i) Mahkemeye ait posta ve tebligat evraklarını listesi ile posta işletmesine teslim etmek,
j) Mahkemece duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak,
k) Duruşmanın gizli yapıldığını bildiren yazılı levhayı salon dışına görülebilecek şekilde asmak,
l) Olay yeri keşif kararına göre keşif mahallinde gerekli malzemelerin (masa, sandalye, daktilo vb) temin edilmesi ile rahat çalışma düzenini sağlamak,
m) Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak belirlenen resmi üniformayı giymek,
n) Kanun ve yönetmelikle belirlenen diğer görevleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mübaşir Meslek Kodu : 3411.05

Meslek Adı : Mübaşir

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: