Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi Meslek kodu Nedir?

Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi Meslek Tanımı : Petrol ve doğal gazların elde edilmesi için; rezervuarı, sondajı, üretimi, depolanması ve nakledilmesini planlayan, organize ve kontrol eden kişidir
Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik numuneler üzerinde araştırmalar yapıp elde edilen veriler üzerinde incelemelerde bulunmak,
b) Sondaj için kullanılacak araç ve gereçlerin tipini tespit edip sondaj faaliyetlerinin ekonomik emniyetli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alarak sondaj faaliyetlerine nezaret etmek,
c) Petrol ve doğal gaz çıkartılması metotlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapmak,
d) Birincil, ikincil ve geliştirilmiş üretim metotlarını kullanarak petrol ve doğal gaz üretimini gerçekleştirmek,
e) Birincil üretimde; rezervuarın doğal basıncı ile üretimi gerçekleştirmek,
f) İkincil üretimde; rezervuar basıncını artırmak için petrol ve doğal gaz rezervine su enjekte ederek suyun formasyon suları ile uyumlu bir tuzlulukta olmasını sağlayıp üretimi gerçekleştirmek,
g) Geliştirilmiş üretimde ısıl yöntemlerini ve kimyasal yöntemleri kullanıp, üretimi gerçekleştirmek,
h) Akıcılığı çok düşük olan ağır petrol rezervlerini sıcak su enjeksiyonu, buhar enjeksiyonu veya yerinde yakma yöntemiyle ağır petrolün akıcılığını artırmak,
i) Kimyasal yöntemleri kullanarak petrolün içindeki karbondioksit gazını basınç altında karıştırarak üretilmeyen petrol yüzdesini azaltmak,
j) Rezervuar özelliklerini tespit ederek petrol miktarını hesap etmek,
k) Ham petrol ve doğal gazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlayıp, nakliyesine ve depolanmasına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi Meslek Kodu : 2146.09

Meslek Adı : Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: