Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Nedir? Ne İş Yapar?

Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Nedir? Ne İş Yapar? Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Meslek Kodu Nedir?

Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Meslek Tanımı : Özel eğitim gerektiren bireyin bedensel, fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal becerilerindeki çeşitli derecelerde oluşan fonksiyon kayıplarının giderilmesi veya var olan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik, gelişimsel, eğitsel ve meslekî yönden mevcut kapasitelerinin en üst düzeye çıkarılması için iyileştirme(rehabilitasyon) çalışmaları yapan psikologdur.
Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken bireyler için tanılama çalışması yapmak,
b) Bu çalışmalar için gerekli psikolojik ölçmeleri yapmak, yöntem ve teknikleri kullanmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek,
c) Bireylere psikolojik yardım vermek, gerekli terapi çalışmalarını yürütmek,
d) Gerektiğinde bireyleri çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,
e) Çevrede ve okullarda alanıyla ilgili araştırmalar yapmak veya yapılanlara katılmak, araştırma sonuçlarını, önerileriyle birlikte ilgililere iletmek,
f) Alanı ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek, uygulamalarında bunlardan yararlanmak,
g) Çalıştığı kurumda diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapmak ve görevlerine ilişkin gerekli kayıtları tutmak,
h) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında yer almak, uygulamaya katılmak,
i) Alanı ile ilgili konularda personelin hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamada görev almak,
j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Meslek Kodu : 2634.06

Meslek Adı : Psikolog (Özel Eğitim Okulları)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Psikologlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: