SGK Çıkış Kodları – 2020

2020 Güncel SGK Çıkış kodları ve açıklamaları aşağıya çıkarılmıştır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
(istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı
sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların
tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait
diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod
kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod
kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk
nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt
Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme
nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi
nedeniyle fesih
35-6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36- KHK ile işyerinin kapatılması
37- KHK ile kamu görevinden çıkarma
38- Doğum nedeniyle ayrılma
39-696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41- Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: